Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Yapı – Test 1

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Yapı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Eve ne zaman geleceksin ?
II.Yeni kazağımı beğendin mi ?
III.Törende şiir okuyacağım.
IV.Ağaçtan yere 2 elma düştü.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde hal eki yoktur ?

#2 ” Ben İstanbul’daki ilk girişimcilerdenim. ” Cümlesinde altı çizili sözcükte kaç ek vardır ?

#3
I.Vatandaş
II.Ölçü
III.Sayı
IV.Görüntü
Yukarıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir ?

#4
I.Yolculuk
IIAkıllı
III.Çalışma
IV.Çağdaş
Yukarıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir ?

#5 ” bak- ” fiiline hangisi getirildiğinde kelimenin anlamı değişmez ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından ötekilerden farklıdır ?

#7 Aşağıdakilerden hangisi yapım eklerinden değildir ?

#8 Az yaşanmış bir ilkyazla gelir. İçimde bir dağ kanatlanır birden Çeker pencereme güzelliğini Güneş doğar ufukta telli duvaklı Yukarıdaki dörtlükte kaçıncı dizede birden fazla türemiş sözcük vardır ?

#9 ” Büyük adam, büyüklüğünü küçük adama davranışlarıyla anlatır. ” Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan sözcüğün sesteşi yoktur ?

#11 Aşağıdaki mısraların hangisinde birleşik sözcük vardır ?

#12 Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi yapım eki almıştır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almış bir sözcüktür ?

#14 Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır ?

#15 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test