Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 4

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Erzurum’u ne zamandır görmedim.
II.Ayşe ikide bir aynı hataları yapıyor.
III.Arada sırada seni düşünmüyor değilim.
IV.Çoktan beri sinemaya gitmedim.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizi­li sözler birbirine yakın anlamda kullanılmış­tır ?

#2 ” Ama ” sözcüğü aşağıdakilerden hangisine farklı bir anlam katmıştır ?

#3
I.Dahil – İç
II.Devir – Çağ
III.İndirim – Zam
IV.Ebat – Boyut
Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır ?

#4 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir ?

#5 Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ” özen göste­rilmemek ” anlamı vardır ?

#6 Elinden dal gibi düşerken ümit Ne bir hasret duy Ne bir ah işit Bir yaprak ol, esen rüzgârlarla git Kırık bir tekne ol, dalgalarla gel. Yukarıdaki dörtlükte geçen sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#7 ” Ancak ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde ” sadece ” anlamında kullanılmıştır ?

#8 ” Karanlık ” sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin han­gisinde gerçek anlamda kullanılmıştır ?

#9 -Mine sen de geliyor musun ? +Hayır -Neden ? +Geçen sefer burnumdan getirdiler de ondan. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada geçen ” Bur­nundan getirmek ” deyimiyle anlatılmak iste­nen nedir ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” fark etmek ” farklı anlamda kullanılmıştır ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi ” müddet ” sözcüğü­nün eş anlamlısıdır?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” durmak ” sözcüğü ” dikilmek ” anlamında kullanılmıştır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır ?

#14 ” Masalın kahramanı bir çırpıda derdini büyücü kadına anlatır. ” Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kat­tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ?

#15 ” Hasta ” ve ” doktor ” sözcükleri arasındaki iliş­kinin benzeri ” araba ” ile aşağıdakilerden han­gisi arasında kurulabilir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test