Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 1

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
Bu ders kafiye çeşitlerini işleyeceğiz.
Tarlaları yine nadasa bıraktık.
Bu yemek için bir saatimi harcadım.
Bu oyunda suflör kullanmayacağız.
Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi terim değildir ?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?

#3 ” Bu okula başlayalı aşağı yukarı beş yıl oldu. ” Yukarıdaki cümlede altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?

#4 Aşağıdaki atasözlerini anlamları bakımından eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” boyamak ” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır ?

#6 ” İkilemeyi oluşturan sözcükler kalıplaşmış olduğundan yerleri değiştirilemez. ” Hangi cümlede bu kurala uyulmamıştır ?

#7 ” Ağaçlar öbek öbek çiçek açmış. ” Cümlesinde altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır ?

#9 ” Övmek ” anlamı veren deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur ?

#11 Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi soyuttur ?

#12 Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlı değildir ?

#14
I.Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilânları yapıştırdık.
II.Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış.
III.Oyunun ikinci perdesini izleyemedik.
IV.Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım.
” Perde ” sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır ?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır ?

Testi Bitir

2 üzerine düşünceler “6.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test