Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Paragrafta Anlam – Test 3

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Paragrafta Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 En büyük sevincimiz ve kederimiz başka insan­larla olan ilişkilerimizden kaynaklanır. Yaşamda mutluluk ve huzur, sağlıklı iletişim biçimleriyle kurulan ilişkilerde yaşanır. Sağlıklı iletişim bece­rileri bir dizi tekniklerin öğrenilmesiyle yaşama geçirilir, ancak bu tekniklerden önce işe kendi­mizden başlamamız uygun olur. ( 1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacak­tır. ) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi parçadaki altı çizili kısma anlamca en yakındır ?

#2 Parçadan çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Bence mimari eserler öteki sanatlardan daha net olarak bir devrin özelliklerini yansıtırlar. Bir dev­rin her cephesiyle bütün hayatı, kültürü, sanatı, görgüsü, nesi varsa hepsi o aynadadır. Bizanslı­nın entrikalarını Bizans mimarisi açığa vurmuyor mu? Gizli kapıları, gizli dehlizleri ve menfezleriyle… Oysa Türk mimarisi soyluluğun, açıklığın, aydınlığın ifadesidir. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi­ne başvurulmuştur ?Bence mimari eserler öteki sanatlardan daha net olarak bir devrin özelliklerini yansıtırlar. Bir dev­rin her cephesiyle bütün hayatı, kültürü, sanatı, görgüsü, nesi varsa hepsi o aynadadır. Bizanslı­nın entrikalarını Bizans mimarisi açığa vurmuyor mu? Gizli kapıları, gizli dehlizleri ve menfezleriyle… Oysa Türk mimarisi soyluluğun, açıklığın, aydınlığın ifadesidir. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi­ne başvurulmuştur ?

#4 ” Bahar olsun da seyredin Nasıl süsler bayırları Zümrüt gibi çayırları Yüze gülen o nâzenîn Gelin yüzlü papatyalar Altın gözlü papatyalar ” Şiire göre şair hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#5 ” Ne yaptıysam gözüne girmeyi başaramadım. Beni harçlıksız bırakmaktan zevk alırdı sanki. Kimi zaman kaçıp bahçedeki koca cevizin altında, hendekte veya damda yattığım geceler, onun umurunda bile değildim. ” Aşağıdakilerden hangisi parçanın hem başı­na hem de sonuna getirilebilir ?

#6 Şunu özellikle belirtmek istiyorum: ” Yazmak ” fiili­ne kutsallık veya yazının ötesinde bir anlam yüklemiyorum. İnsanı var ve anlamlı kılan şey, ger­çekliğin dilini öğrenmesi, buradan hareketi var­lığını keşfetmesi ve de yeryüzü serüveninde an­lamlandırılmış bir hayatın sahibi olmasıdır. ” An­lamak ve yaşamak’ tan, yani hâl’ den bahsediyo­rum. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

#7 Bir başka dünyaya ayak basmıştı sanki. Bu, he­sapta olmayan bir kar yağışıyla karşılaşmaya benziyordu. Bir de, ilk kez kalınan yabancı bir evde, uyandıktan sonraki şaşkınlığa… Sabah sabah, yirmi çeşit şarkıya, yerinde duramayan rengârenk kalabalığa karışmak… İşte hayatın yalan gürültüsü, yalan sessizliği. Bir bakıyorsu­nuz, düş mavileriyle çevrilmiş dünya. Bir bakı­yorsunuz, çığlık çığlığa, sarılar, kırmızılar sarmış her yanı. Değişmeyen renk nerede ? Onu bula­mıyorsunuz. Gülünç geliyor düşününce, çırpını­şı insanın. Her şey, eskiyor, yenileniyor, çürüyor, atılıyor. Paragrafta yazar asıl neyi vurgulamaktadır ?

#8 ” Yaban ya aydın ile köylü arasındaki uçurumu iç­tenlikle dile getirdiği, bu yarayı cesaretle deştiği ve Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıp­laklığıyla önümüze serdiği için çok övülmüş ya da tek yanlı olduğu, gerçekleri çarpıttığı iddiası ile eleştirilmiştir. ” Yukarıdaki parçadan Yaban romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

#9 ” Yukarıdan inen bir vapur düdüğünü çalarak ileri­deki iskeleye yanaşıyor, uzaktan Paşabahçe’nin çıplak toprakları üstünde akşamın gölgeleri sol­gun bir çimenlik koyuluğu ile titriyordu. Önlerin­deki koy, şu son geçecek vapuru bekleyerek uyumaya hazırlanıyordu. ” Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi­ne yanlış gösterilmiştir ?

#10 ” Beş yüz yıllık bir kültür çarşısı olan Sahaflar Çar­şısı, Beyazıt Camii ile Kapalı Çarşı arasında yer alır. Bir kapısı Kapalı Çarşı’ nın Çarşı Kapısına, diğer kapısı Beyazıt Camii’nin arkasına açılan Sahaflar Çarşısı, kültür dünyamızın atardamarı­dır. İstanbul’a gelenlerin, İstanbul’u tanıyanların uğramayı ihmal etmeyecekleri bir yer olan Sa­haflar Çarşısı denilince akla kitap gelir. ” Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­maz ?

#11 Ne yapsam, ne etsem günler sayılı Çıkarabilseydim bari bu yılı Gülümsemeye de üşeniyorum Ben zaten böyleydim oldu olalı. Yukarıdaki dörtlüğe göre şair için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez ?

#12 ” Ressamların otoportreleri, yazarların otobiyog­rafileri vardır. Aslında her şiir ister merkezinden ister kıyısından köşesinden olsun, ister dar ister geniş açıdan alınsın şair için bir otobiyografi de­nemesidir. Damlanın yağmuru anlatması, dalga­nın denizi çağrıştırması gibi, yoğun bir dene­me… Bir anda bir hayat, bir anda bir ömür topla­yan bir billurlaştırma işidir şiir. ” Yukarıdaki parçada şiirle ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi vurgulanmıştır ?

#13 1.Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. 2.Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz. 3.Affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. 4.Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Yukarıdaki cümlelerle paragraf oluşturuldu­ğunda sıralama nasıl olmalıdır ?

#14 ” İstanbul ‘da yaşayan Ahmet; yıllardır insanlarla konuşmuyor, insanların elinden hiçbir şey almı­yor, insanların verdiği hiçbir şeyi yemiyor. 18 ya­şını doldurduğu için yetiştirme yurdundan da atılmış. ” Yukarıda sözü edilen kişi için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez ?

#15 ” Kendimi bir felsefe akımının başı olarak asla görmüyorum. Ben çalışmalarımda, insanların birbirlerine daha hoşgörülü bakmasını sağlama­ya çalışıyorum. Toleransın ve hoşgörünün yayıl­masına katkıda bulunmak istiyorum. Ancak ede­biyat bir araç değil, burada katalizördür. ” Bu paragrafa göre yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test