Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Paragrafta Anlam – Test 2

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Paragrafta Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Mehmet Rauf’un ” Eylül ” den sonraki en güçlü romanı ” Karanfil ve Yasemin ” adını taşır. Bu roman yer yer çok ustaca yapılmış ruh ve çevre tahlillerini, insanların iç dünyalarını ke­miren duyguları sergilemesine rağmen hak ettiği üne kavuşamamıştır. Hikâye ve tiyatro dallarında da sayıca hayli kabarık eser mey­dana getirmişse de bunlar, zayıf eserlerdir. ( 1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır. ) Bu parçadan Mehmet Rauf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#2 Parçaya göre yazar, hangi durumdan yakınmaktadır ?

#3 Ne yazdan umut var, artık ne güzden, Ne bekliyorum ben bu boş gündüzden ? Ahmet Kutsi Tecer Bu dizelerde, aşağıdaki duygulardan hangisi­ne yer verilmemiştir ?

#4 Bir şair vardır ki, içinde yaşadığı devrin bütün ruhunu şiirine doldurur ve elinde tuttuğu bu elmas bardağın aynasını çepeçevre vuran çevresinin özel ve gölgeli yüzünü gelecek asırlardan öteye taptaze ve dinç pırıltılar halinde aksettirir. Bu, el­bette, büyük bir şairdir. Fakat bundan daha bü­yük bir şair vardır ki, içinde bulunduğu devri de aşar, zamanın dar cetvellerini kırarak varlığın asıl cevherini bulur. Bu iki türlü şairden birincisi­ne örnek Nedîm, ikincisi ise Yunus Emre’dir. Yazar paragrafta şairleri hangi yönden karşı­laştırmaktadır ?

#5 Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

#6 ” Aslında sözcüklerden yapılan ve adına şiir denilen şey, bizi kuru mantığın ve fayda fikrinin esas alındığı bilincin katı dünyasından kurtarır ve ma­sal ülkesinin ölümsüz dünyasına götürür. ” Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

#7 ” Bir insan kadar bir kültür için de kaç geceler ve gündüzlerin, kaç hicranlı ve sevinçli zamanların, kaç tarih ve medeniyet belgesi yadigârların kaybolması kadar acı ne olabilir ? ” Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?

#8 ” Bütün çocukların anne-babalarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, hatta kendileriyle problemleri olur. Bu problemler onların acı çekmelerine, hayal kırıklığına uğramalarına ve hayatlarından bezmelerine neden olur. Bu tür problemlerinin çözümü için yardım alan çocuklar… ” Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ettirilebilir ?

#9 ” Niye geldin 47 senesi? Sanki geçen yıldan memnun muyduk? Uzak düştük bütün ahbaplardan, Ne ısındık, ne doyduk. ” Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#10 ” Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulabilmesidir. Huzurun gerçek anlamı budur. ” Yukarıdaki paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 ” Türk sineması artık belli bir seviyeye erişmiş, sinemamızın patronları, kendi şahsi menfaatlerini ikinci plana atarak, halkın sinema zevklerine önem vermeye mi başlamışlar. Şüphesiz hayır ! ” Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır ?

#12 ” Malatya’ da yaşayan Feridun; yıllardır insanlarla konuşmuyor, insanların elinden hiçbir şey almıyor, insanların verdiği hiçbir şeyi yemiyor. 18 yaşını doldurduğu için yetiştirme yurdundan da atılmış. ” Yukarıda sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#13 ” Gençlerimizin kendilerini ifadede zorlandığından hepimiz şikayetçiyiz; bu doğru ama onlara hangi nazım yahut nesir örneğini öğrettik ki cümlelerinin ağırlıklı olmasını isteyelim ?.. Sözlü veya yazılı fark etmez kendini düzgün ifade etmenin yolu okumaktan geçer. Peki biz onlara hangi klasikleri, hangi seçkin yazarların eserlerini okuttuk ki ifadelerinde cevap arıyoruz. ” Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi hangisidir ?

#14 Belki on yaşındaydım, belki on bir. Köyümüze yeni açılan ilkokula devam etmeye başladım. Sınıfa daha ilk girişte gözlerinin içi gülen birisiyle karşılaştım. Bu bizi eğitecek öğretmenimizmiş, biraz sonra anladım. Günler geçiyor onun hâl ve hareketleri beni büyülüyordu. Kısa zamanda artık onun gibi konuşan, onun gibi oturup kalkan biri olmuştum. İnsanlara kızılmayacağım, kusurların yüze vurulmayacağını ben hep ondan öğrendim. Bu parçanın bütününde yazar neden söz etmektedir ?

#15 ” Türk Bahçesi ” diyebileceğimiz bahçelerde, uçsuz bucaksız dağların ve bozkırların hatırasını yaşatan bir estetik hakimdi. Evlerde göçebe çadırlarının hatırasının yaşatılması gibi. Geleneksel Türk evleriyle göçebe çadırı arasındaki benzerlikler, birçok araştırmacı tarafından açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test