Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Edebi Türler ve Söz Sanatları – Test 3

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Edebi Türler ve Söz Sanatları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Hayali bir zamanda ve hayali mekanlarda geçen olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü edebiyat ürünlerine ne denir ?

#2 Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları anlatan kısa yazılara ne denir ?

#3 İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan uzun yazılara ne denir ?

#4 Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları sahnede canlandırmak amacıyla yazılan yazılara ne denir ?

#5 Bir kimsenin kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılara ne denir ?

#6 Kişinin başından geçen veya tanık olduğu olayları sıcağı sıcağına, günü gününe, tarih de belirterek kaleme aldığı yazılara ne denir ?

#7 Gezilip görülen yerlerle ilgili bilgi, gözlem ve anıları yansıtan yazılara ne denir ?

#8 Gazetecilerin ziyaret ettikleri bir yer, kişi ya da kurumu kişisel düşüncelerine göre tanıttıkları yazılara ne denir ?

#9 Uzakta bulunan herhangi bir yakına, arkadaşa gönderilen veya kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan yazı türüne denir ?

#10 Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan anlattığı yazı türüne ne denir ?

#11 Herhangi bir sanat yapıtı ya da sanatçı ile ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerin ortaya konduğu yazı türüne ne denir ?

#12 Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara ne denir ?

#13 Yazarın, günlük olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, okuyucuyla karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara ne denir ?

#14 Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla yazdığı kısa, günübirlik yazılara ne denir ?

#15 Bir kişinin, özellikle insanlığa çeşitli yararları dokunmuş ünlü kişilerin hayatlarını konu alan yazılara ne denir ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “6.Sınıf – Türkçe – Edebi Türler ve Söz Sanatları – Test 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test