Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Edat Bağlaç Ünlem – Test 2

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Edat Bağlaç Ünlem konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Ama
II.De
III.Kadar
IV.Fakat
Yukarıdaki sözcüklerden hangisi bağlaç değildir ?

#2
I.Kendimi bu kozanın içine eskisi kadar rahat bırakamıyordum.
II.Sıcak ve şefkatli bir kadını yazmış olmayı çok isterdim.
III.Kapılarla ve cinayetlerle ilgili kâbuslar görüyordum.
IV.Fikirler gerçekliğini ve korkutuculuğunu kaybediyordu.
Yukarıda cümlelerden hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem vardır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat da bağlaç da yoktur ?

#5 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi edat değildir ?

#6 ” İle ” kelimesi hangi cümlede bağlaç görevindedir ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem yoktur ?

#8 Bahçelere gül bahçesi, karanfil bahçesi gibi isimler verilmiş

#9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” kadar ” edatı cümleye “aşağı yukarı” anlamı katmıştır ?

#10 Hey’ ünlemi aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem anlamı taşımaktadır?

#11
I.sen
II.kim
III.fakat
IV.ile
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangileri bağlaçtır ?

#12 Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat kullanılmamıştır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu renkli sözcük edat değildir ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” ama ” bağlacı, aralarında neden-sonuç ilişkisi olan iki cümleyi bağlamıştır ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi bileşik ünlemdir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test