Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Edat Bağlaç Ünlem – Test 1

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Edat Bağlaç Ünlem konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” kadar ” edatı cümleye yaklaşıklık anlamı katmıştır ?

#3 ” Yalnız ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bağlaç olarak kullanılmıştır?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti doğru olarak kullanılmıştır?

#6 ” abahtan beri ondan bir haber alamadık.” Cümlesindeki edat cümleye hangi anlamı katmıştır ?

#7 Aşağıdakilerden hangisinde ” için ” edatı cümleye amaç anlamı katmamıştır ?

#8 Aşağıdaki dizelerin hangisinin sonuna ünlem (!) işareti gereksiz konulmuştur ?

#9
I.Bu çiçekleri senin için aldım.
II.Kursa gitmek üzere evden çıktı.
III.Oyuncağını aldı ve odasına gitti.
IV.Elma kadar armutu da çok severim.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur ?

#11 ” Bu çocuk karınca gibi çalışkandır. ” Cümlesindeki edat cümleye hangi anlamı katmıştır ?

#12 ” Başkalarına verebileceğim her şeyi ancak bir tek yolla verebilme gücüm var: Yazarak. ” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bu cümledeki altı çizili edatla yakın anlamlıdır ?

#13
I.Kahvaltıda peynir ile zeytin yedim.
II.Gül ile Papatya en sevdiğim çiçeklerdir.
III.Masamda kalem ile silgi vardı.
IV.Babası ile maça gitmişler.
” İle ” sözcüğü yukarıdakilerden hangi cümlede bağlaç olarak kullanılmamıştır?

#14 Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek anlam ilgileri kuran sözcüklere ne denir ?

#15 Cümleleri, ögeleri, eş görevli sözleri bağlayan, tek başına anlamı olmayan sözcüklere ne denir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test