Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Cümlede Anlam – Test 1

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Cümlede Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” bıkmak ” anlamı vardır ?

Soru #2:
I.Kesin sonuçlara
II.Denemede yazar
III.Değildir
IV.Varmak zorunda
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının an­lamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmesi için nasıl sıralanması gerekir ?

Soru #3:
I.Kişisel çıkar, her dili konuşur, her kılığa girer.
II.İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimri­den nefret ederler.
III.Çıkar sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayak altına alırsan yükseltir.
IV.Çıkar, gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir ?

Soru #4:
Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var
Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var.
Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez ?

Soru #5: ” Yutmadan evvel çiğnemek ne ise, konuşmadan evvel düşünüp taşınmak da odur. ” Sözü ile asıl anlatılmak istenen nedir ?

Soru #6: ” Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kolla­yandır; her işinde ona baş sallayan değil. ” Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley­le aynı doğrultudadır ?” Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kolla­yandır; her işinde ona baş sallayan değil. ” Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley­le aynı doğrultudadır ?

Soru #7:
I.Üzümünü ye bağını sorma.
II.Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.
III.Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.
IV.Buldun bir börek, sahibi nene gerek.
V.Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.
Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır ?

Soru #8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusu değildir ?

Soru #9:
1.Çağrı’yı ne Tekin ne Mustafa aramış.
2.Çağrı’yı hem Tekin hem Mustafa aramış.
3.Mustafa’da Tekin de Çağrı’yı aramamış.
4.Çağrı da Tekin ve Mustafayı aramış.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır ?

Soru #10:
I.Yolu
II.Başarıya
III.Mücadeleden geçer
IV.Ulaşmanın
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır ?

Soru #11: ” Okuduğum en güzel öyküyü Ömer Seyfettin adlı bir yazar kaleme almıştı. ” Bu cümleye göre hangisi söylenir ?

Soru #12: ” En verimli okuma devri on beşle yirmi yaş ara­sında olan devirdir; çünkü o zaman okunan şey­ler sadece bir zihinsel gereksinimi tatmin etmez; bütün kişiliği besler. ” Yukarıdaki cümleden çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #13: ” Timsahın ağzını düşünen kıymetli inciye kavu­şamaz. ” Cümlesiyle anlamca en az ilgili olan cümle aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #14: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” varsayım ” anlamı vardır ?

Soru #15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” beklenti ” anlamı vardır ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test