Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

6. sınıf Türkçe dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 20 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

#2 “Bülbül güle gül dedi. Gül gülmedi gitti.” mısralarında geçen ”gül” kelimeleri aşağıdakilerin hangisine örnektir?

#3 Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

#4 Aşağıdakilerin hangisi soyut anlamlıdır?

#5 Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde ses düşmesi olmuştur?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışı doğrudur?

#7 Hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

#8 ”Siz ailenizin değerini bilmelisiniz.”tümcesindeki eylemin kipi aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Hangisi dayanışmayı anlatan atasözüdür?

#10 Hangisinn sonuna ünlü ile başlayan ek getirilirse yumuşama olur?

#11 ”çok kızmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

#12 “Karanlık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

#13 “Yazar dediğin bir sözü söylemeden önce ağzında yedi kez döndürür.” Bu sözlerle iyi bir yazarın hangi yönü vurgulanmaktadır?

#14 Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

#15 Hangi tümcede yansıma bir sözcük vardır?

#16 Aşağıdakilerin hangisinde, aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmamıştır?

#17 “Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yavaş” anlamında kullanılmıştır?

#18 Hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

#19 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti koymak yanlış olur?

#20 Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerlerinden daha geniş kapsamlıdır?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test