Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Ülkemizin Kaynakları – Test 2

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Ülkemizin Kaynakları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi ” Vasıfsız işçinin ” tanımıdır?

#2 Türkiye’ nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölge aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, bu yörede çıkarılmayan bir madenle birlikte verilmiştir?

#4
I.Elbistan – Termik santral
II.Zonguldak – Linyit
III.Kırklareli – Doğal gaz
IV.Adana – Pamuk
Türkiye gelir kaynakları ile ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

#5 Türkiye’de yağışın fazla olduğu yerlerde ormanlık alanlar oldukça fazladır. Bu bilgiye göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde orman alanlarının en az olduğu söylenebilir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi ormanların korunması için alınabilecek önlemlerden değildir ?

#7 Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık faaliyetlerini geliştirmek için yapılması gereken uygulamalardan değildir ?

#8 Aşağıdakilerden hangisi sanayinin gelişmekte olduğunun göstergesidir?

#9 Jeotermal enerji ülkemizde hangi alanda kullanılmaz?

#10 Ülkemiz enerji kaynakları bakımından hangisi yönüyle en zengindir?

#11 Sanayi tesislerinde, evlerin ısıtılmasında ve motorlu taşıtlarda petrol ve kömür gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Bu yakıtlar hangisine yol açar ?

#12
I.Üretkendir.
II.İşinde başarılı olur.
III.İşini iyi şekilde yapar.
IV.Yanlış meslek seçer.
Yukarıdakilerden hangisi nitelikli insanların özelliklerinden değildir ?

#13 Küre’ de ( Kastamonu ) ve Murgul’ da( Artvin ) çıkarılan maden ürünü hangisidir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen etmenler arasında yer almaz?

#15 Fabrikalardan çıkan zehirli atıkların, kentlerin kanalizasyon atıklarının akarsulara, göllere ve denizlere bırakılması hangisine yol açmaktadır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test