Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Ülkemiz ve Dünya – Test 3

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Ülkemiz ve Dünya konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangi kıtada nüfusun fazla olması, sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasına bağlıdır ?

#2
I.Petrol
II.Pamuk
III.Tütün ürünleri
IV.Bor
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’ nin ihraç ettiği ürünler arasında gösterilemez ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi nüfusu etkileyen faktörler arasında değildir ?

#4 Aşağıdakilerden hangi ülkenin Türkler ile ticari ilişkisi daha eskiye dayanmaktadır ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ nin ihracatında önemli yer tutan ürünlerden değildir ?

#6
I.Tarım faaliyetleri
II.Yeryüzü şekilleri
III.Toprak özellikleri
IV.Bitki örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi dünyada nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler arasındadır ?

#7
I.Ekonomik etkinlikler
II.Doğal afetler
III.iklim koşulları
IV.Yer şekilleri
Yukarıdakilerden hangisi, Dünya üzerindeki bir yerin nüfus bakımından seyrek ve kalabalık olmasında en az etkilidir ?

#8
I.Avrupa
II.Amerika
III.Afrika
IV.Avustralya
Yukarıda verilen kıtaların hangisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı diğerlerine göre daha fazladır?

#9 Dünya’ da nüfusun dağılışıyla ilgili, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?

#10 ” Türkiye’ nin devlet siyaseti, milli sınırları içinde egemenliğe dayanarak bağımsız yaşamaktır. ” Atatürk’ ün bu sözü aşağıdakilerden hangi ilkeyi gösterir ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’ daki sınır kapısının adıdır ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Gürcistan’ daki sınır kapısının adıdır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ ün milli dış politikada benimsediği başlıca esaslardan değildir ?

#14 TÜRKSOY 1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ ın imzaladığı bir antlaşmayla kuruldu. Aşağıdakilerin hangisi TÜRKSOY’ un kurulmasının amaçlarından değildir ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli dış politikanın temel ilkelerinden değildir ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Ülkemiz ve Dünya – Test 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test