Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Ülkemiz ve Dünya – Test 2

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Ülkemiz ve Dünya konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına ne denir ?

#2 Aşağıdakilerden hangisi Dünya’ nın en önemli ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’ nin nüfusunun fazla olmasının sebeplerinden değildir ?

#3 Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’ nin ihracatında önemli yer tutan ürünlerden değildir ?

#4 Türkiye’ nin kuzey komşusudur. Türkiye doğal gaz rezervi yetersiz olduğu için o ülkeden doğal gaz satın alır. Aynı zamanda o ülkeye tekstil ve tarım ürünü satmaktadır. Yukarıda bahsedilen ülke hangisidir ?

#5 Dünyanın en büyük sanayi ülkelerinden biridir. Dünyanın en fazla ithalat ve ihracat yapan ülkesidir. Türkiye ile olan ilişkileri 1990′ lı yıllardan sonra hız kazanmıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre hangi ülkeden bahsedilmiştir ?

#6 Avrupa Birliği ( AB )’ nin en güçlü üyesidir. Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden birisidir. Özellikle otomotiv ve eczacılık sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Türk işçileri orada fazladır. Yukarıda verilen bilgilerde hangi ülkeden bahsedilmiştir ?

#7 Türkiye’ nin en çok ithalat yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Türkiye’ nin en fazla ihracat yaptığı ülke hangisidir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ticaretin artmasının başlıca nedenlerinden değildir ?

#10 Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetlerin gelişmesinde etkili olan faktörlerden değildir ?

#11 Değer taşıyan mal ve hizmetlerin alınıp satılması işlemine ne denir ?

#12 Dünya’ da nüfusun en az olduğu yerler hangisidir ?

#13 Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına ne denir ?

#14
I.Göçler
II.Madencilik
III.Toprak özellikleri
IV.Sanayi ve ticaret
Yukarıdakilerden hangisi beşeri faktörlerden değildir ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi fiziki faktörlerden değildir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test