Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum – Test 2

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Sosyal Bilgiler Öğreniyorum konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Bilimsel araştırmanın son aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Henüz doğruluğu kanıtlanmamış, çözüme yönelik iddialara ne denir ?

#3 Araştırma raporunda yararlandığımız kaynakları sayfa altında ne ile belirtmeliyiz ?

#4 Bilimsel araştırma yapmak için ilk başta hangisini yapmak gerekir ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ ün sosyal bilimlerin gelişmesine olan katkılarından değildir ?

#6 Türk Tarih Kurumu ______ ‘ de tarihimizi öğrenmek, onu korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak amacıyla ______’ ün öncülüğünde kurulmuştur. Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir ?

#7
I.Varsayım oluşturulması
II.Bilgi (veri) toplanması
III.Varsayımın test edilmesi
IV.Araştırma raporunun yazılması
V.Araştırma konusunun belirlenmesi
Karışık verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı hangisidir ?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Dersi’ nin konuları içinde yer almaz ?

#9 Etkin bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz ?

#10 Aşağıdakilerden hangisi doğrulanamaz ?

#11
I.Görüşte kişisel, düşüncelerin ortaya konması söz konusudur.
II.Bir görüşün doğruluğu kesin olarak belirlenemez.
III.Görüş, bilimsel verilere dayalı olmak zorundadır.
IV.Görüşler kişisel fikirleri yansıtır.
Görüşlerle ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#12 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrulanamaz ?

#13 Aşağıdaki cümlelerden hangisi denetlenebilir ?

#14
I.Kesinlik bildirir.
II.Doğruluğu ölçülebilir.
III.Kişisel düşünceleri yansıtır.
IV.Kanıtlanabilir.
Olguyla ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#15 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test