Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum – Test 1

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Sosyal Bilgiler Öğreniyorum konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin amaçları arasında yer almaz?

#2 İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler alanındaki çalışmalarından biri değildir?

#4 İstanbul __________ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur?

#5 İnsan hak ve özgürlüklerinin sınırları ülke­mizde hangi kaynakla belirlenmiştir?

#6 Ülkemizin konumunu, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, iklimini vb. özelliklerini kavrayabilmemizi sağlayan sosyal ilgiler dersi hangisidir?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amacı olamaz?

#8 Bilimsel bir araştırma yapmadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrenilen bilgilerden biri değildir?

#10 Hangisi sosyal bilimlerden bir alandır?

#11 Hangisi bilimsel bir araştrmada gerekli olan bilgileri toplamada yardımcı olur?

#12 Aşağıdakilerin hangisi bir görüşü ifade eder?

#13 Kişiden kişiye değişen ve kişilere özgü yorumlar içeren bilgilere ne denir ?

#14 Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan,herkese göre aynı kabul edilen bilgilere ne denir ?

#15
I.Olayların sonuçları olumlu ya da olumsuz olabilir.
II.Bireyler aynı olaydan farklı etkilenebilir ?
III.Her olay aynı etkiyi ortaya çıkarır.
IV.Olaylarda nedensellik aramak boşunadır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test