Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – İpek Yolunda Türkler – Test 3

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin İpek Yolunda Türkler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Tarihte İlk yerleşik yaşama geçen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

#2 Çin’den etkilenerek Manihaizm ve Budizm dinlerini kabul eden Türk kavimi aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ile ilgili verilen özelliklerden değildir ?

#4 Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Batıya göç eden hunlar hangi devleti kurmuşlardır?

#5 2. Köktürk Devleti kim tarafından kuruldu?

#6 Hz. Muhammed (sav)’ in ölümünden sonra halifelik görevini kim yürütmüştür?

#7 İslamiyet döneminde Mekkeli müşrikler ile Medineli müslümanlar arasında en son hangi savaş olmuştur?

#8 Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam devletlerinden değildir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ i kabul etmelerini sağlayan gelişmelerden değildir ?

#10 Abbasiler Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#11 Hangisinin iç ve dış ticareti geliştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

#12 Tarih boyunca Türklerin disiplinli ordular kurmaya önem vermesiyle hangilerinin gerçekleştiği söylenemez?

#13 Türklerin her an savaşa hazır olması, ordu ile halkın iç içe olması Türklerin hangi özelliğini gösterir?

#14 İslam öncesi döneminde temel geçim kaynağının hayvancılık olması neye neden olmuştur?

#15 Çin baskısıyla önce batıya yerleşen sonra da doğuya göç eden Kuzey Hunlar’ ı için hangisi söylenebilir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test