Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – İpek Yolunda Türkler – Test 1

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin İpek Yolunda Türkler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Sadece hafif zırhla korunmuş ve tamamı atlı okçulardan oluşan bir ordunun, nasıl bunca orduyu yok ettiği ve hatta iyi eğitimli, tam zırhlı ve yüksek tecrübeli Roma askerlerini nasıl yendiği ilk bakışta hayret vericidir. Bu zaferlerin sırrını çözebilmek için, Hunların savaş taktiklerini, silahlarını ve nasıl organize olduklarını iyi bilmek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi, Hunların savaş taktikleri ve silahları arasında gösterilemez?

#2 Hun askerleri, küçük yaştan itibaren eğitilmeye başlanırdı. Onlara at sürmesi, yay ve kılıç kullanması öğretilirdi. Okçuluk talimleri genellikle fare, kuş, gelincik; daha sonra tavşan ve tilki gibi küçük hayvanlara karşı yaptırılırdı. Böylece Hunlar, mükemmel derecede at süren ve yay kullanan, kusursuz bir atlı okçu savaşçı olarak yetişirdi. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

#3 Türk ordu teşkilatının temeli olan ” onluk sistem ” hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?

#4 Türk ordu teşkilatının temeli olan ” onluk sistem ” Türk devlet teşkilatını nasıl etkilemiştir?

#5 Türk orduları, çağın tekniğine uygun en etkili silahları kullanmıştır. Türk ordusu, atlı birliklerden oluşur ve silah olarak genelde ok ve yay kullanılırdı. Türklerin en yaygın savaş taktiği, ani baskınlar şeklinde gerçekleşen ” Turan Hilal Taktiği ” dir. Türk ordu teşkilatı Çin, Moğol ve Bizans ordularını da etkilemiştir. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

#6 Görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde hareket etmek, iç ve dış tehditlere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için caydırıcılık, güvenlik ortamının şekillendirilmesi, doğal afet yardım harekatı, iç güvenlik harekatı, savaş dışı harekat, barışı destekleme harekatı, kriz yönetimi gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Parçaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Köktürk hükümdarlarından değildir ?

#8
I.Eski Türk devletlerinde ” ordu-millet ” geleneği vardı.
II.Hakan aynı zamanda ordunun komutanıydı.
III.Askerlik özel bir meslek sayılmaz, orduya paralı askerler bulunmazdı ve savaş zamanı kadın-erkek eli silah tutan herkes asker sayılırdı.
IV.Hayat tarzları o zamanın şartlarında türklerin asker bir millet olmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki parçada ordu-millet geleneğinde devlet başkanının görevlerinden numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bahsedilmiştir?

#9 13. yüzyılda Anadolu’dan İran, Suriye ve Irak’a çok sayıda koyun ve at satılmakta; Aksaray, Erzurum ve Uşak’ ta üretilen halılar İslâm ülkelerine ve Avrupa’ ya gönderilmekteydi. Anadolu’ da üretilen pamuk ve ipekten çeşitli kumaşlar yapılıyordu. Sadece Malatya’ da kumaş dokuyan 12000 tezgâh vardı. Mardin ve Muş pamukluları, Ankara ve Sivas’ ın yünlü kumaşları ve Silvan’ ın ipek tülleri önemli ihraç ürünlerindendi. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

#10
Anadolu Selçukları Döneminde;
I.Ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması
II.Kervanların konaklaması için kervansaraylar yapılması
III.Çok sayıda medrese, kütüphane, imaret ve çeşme yapılması
IV.Kıbrıs kralı ve Venediklilerle ticaret anlaşmaları yapılması
Bunların hangisinin iç ve dış ticareti geliştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

#11 Anadolu Selçukluları, eşkıya ve korsanların tüccarlara verdikleri zararı devlet hazinesinden karşılayarak bir tür sigorta sistemi uygulamışlardır. Bu uygulamadaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Asya ( Büyük ) Hun Devleti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#13 Uygur Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#14 Köktürk Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#15 Anadolu Selçukluları ve beyliklerinde sultanın ya da beyin ölümünden sonra yerlerine aileden birinin geçmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test