Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Elektronik Yüzyıl – Test 2

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Elektronik Yüzyıl konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Sosyal bilimler insanı konu alır ve insanla ilgili bilgileri ortaya koyar.
II.Arkeoloji, ekonomi sosyal bilimlerdendir.
III.Sosyal bilimler sosyal ve kültürel konuları inceler.
IV.Günümüzde sosyal bilimler gelişimini büyük ölçüde tamamlamıştır.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#2
I.Hepatit
II.AIDS
III.Su çiçeği
Yukarıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardandır ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi organ bağışının bazı özelliklerinden değildir ?

#4 ” Anadolu’ da yaşamış insanların üretim faaliyetleri ile günümüzde bu topraklarda yürütülen ticari faaliyetleri inceliyorum. ” Yukarıda yapılan çalışmayla ilgili bu çalışma hangi alanda yapılmıştır ?

#5 ” Anadolu’ nun değişik yerlerinde kazılar yaparak İlk Çağ uygarlıklarına ait eşyaları gün ışığına çıkarmak için çalışıyorum. ” Yukarıda yapılan çalışmayla ilgili bu çalışma hangi alanda yapılmıştır ?

#6
I.Böbrek nakli
II.Kalp nakli
III.Kan bağışı
Yukarıdakilerden hangisi organ bağışını gerektirmez ?

#7 Yeni bir buluşun veya bu yeni buluşu kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren belgeye ne denir ?

#8 Herhangi bir bilgi ya da düşünce ürününün kullanılması, yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine ne denir ?

#9 İnsanların toplumsal sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlere ne denir ?

#10 Geçmişteki insanların yaptıkları, neden ve sonuç ilişkisinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden değildir ?

#12 Maddenin en küçük birimi olan atomun parçalanması veya birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan enerjiye ne denir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi bluetooth teknolojisinin kullanım alanlarından değildir ?

#14 Telefonu kim icat etmiştir ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin yararlarından değildir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test