Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Elektronik Yüzyıl – Test 1

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Elektronik Yüzyıl konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Coğrafya
II.Tarih
III.Psikoloji
IV.Ekonomi
Yukarıdakilerden hangileri sosyal bilim dallarındandır ?

#2 Dünya üzerinde farklı zamanlarda farklı ülkelerde doğal ve beceri unsurlarının neden olduğu insanların yaşamını olumsuz etkileyen bazı afetler yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir durumda karşılaşıldığında ülkelere gösterilebilecek yaklaşımlardandır?

#3 Atatürk sosyal bilimlere önem vermiş ve bu alanda bir çok çalışma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardandır?

#4 ” Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ” diyen Atatürk neyi vurgulamıştır?

#5 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden değildir?

#6 Tarih yapmak, tarih yazmak mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir mahiyet alır. Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça ve onu bulduğumuza kanı oldukça ifadeye cür’et eden adamlar olamayız. Çünkü hakikat tecelli edince gizem ortadan kalkar. Sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

#7 Temel amaçları Türkiye’nin teknolojik alanda ilerlemesi olan kurum hangisidir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı değildir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalık değildir?

#10 Bu gün ülkeler hangi iletiş türünü daha yaygın kullanmaktadırlar?

#11 İletişim çağı aşağıdakilerden hangisinin icadı ile başlamıştır?

#12 Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

#13 İnsanların elinden çıkmış her türlü kayıtları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Yer yüzünü inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşadığımız çevre hakkında bilgi edinmemize yardımcı olan bilin dalı hangisidir?

#15 Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimcilerden değildir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test