Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Demokrasinin Serüveni – Test 3

6. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Demokrasinin Serüveni konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Atatürk Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk kadınına gerektiği değeri görmesi için birçok düzenleme yapmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri bu düzenlemeler arasında yer almamaktadır ?

#2
Osmanlı Devlet’inde ilk anayasa olan Kanun-i Esasiye göre ; I.Bir kişiden vergi alabilmek kanunlara göre yapılmaktadır. Kanunda olmayan bir hükümden dolayı vergi alınamamaktadır.
II.Devletin dini İslam’dır. Ülkede koyulacak kanunlar İslam’a aykırı olamaz.
III.Padişah suçlu gördüğü kişileri belirleyerek sürgüne gönderme hakkına sahiptir.
IV.Hükümet halka karşı değil, padişaha karşı sorumlu olmak zorundadır.
Yukarıda verilen maddelerden hangileri ülkede hala padişah otoritesinin devam ettiğinin göstergesidir ?

#3 Pek çok dönemde ve birçok devlette görülen demokratik olmayan yönetim biçimleri var olmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde bu durumdan bahsetmek mümkün fakat Atatürk demokrasinin anlamını ve önemi iyi bilen bir liderdi. Cumhuriyet ilanı dahil demokratikleşme süreci hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz ?

#4
Demokrasinin ulaşmadığı topraklarda insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramlara pek rastlamamız mümkün değil. Bu topraklarda genellikle ülkeyi kişiler, grup yönetmektedirler. Yasama, yürütme ve yargı hakları bu grubun elindedir ve ülkeyi istedikleri gibi yönetirler. Bu gibi topraklarda ;
I.Egemenliğin halkın elinde olan bir yönetim biçimidir.
II.Kişi ve grupların ülkenin başına geçmesini halk istemektedir.
III.İnsan hakları ve özgürlüklerini sınırlayan bir yönetim biçimi vardır.
IV.Ülkenin yönetilmesinde belirleyici olan kuralları yönetim belirlemektedir.
Metinden yola çıkarak yukarıda verilen maddelerden hangilerine ulaşılabilir ?

#5
Kişi hak ve özgürlüklerini kontrol altına almak için kurallar belirlenmiştir. Kişi bu haklarını kullanarak başkalarına zarar vermeden özgürce yaşayabilmektedir.
I.İnsanlar kurallara uymadan serbestçe hareket edebilmektedir.
II.Kurallar insanlar huzur ve güvenliğini sağlamaktadır.
III.Kurallar halk tarafından değil, yönetim tarafından belirlenmektedir.
IV.Hak ve özgürlükler kuralların olduğu bir yerde fazlasıyla sınırlamaktadır.
Yukarıda yasalar (kurallar) hakkında verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir ?

#6 Osmanlı Devleti’nde demokratik ilkelerin uygulanmaya başlanması hangi olay ile gerçekleşmiştir ?

#7
I.İlk Türk Devletlerinde monarşi yönetim biçimi görülmektedir.
II.Osmanlı Devletinde ilk demokrasi Tanzimat Fermanı ile görülmeye başlanmıştır.
III.Meşrutiyet Padişah belirlediği kişilerin meclis tarafından yürütülen parlamento sistemine denir.
IV.Kanun-i Esasi ilk defa Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetime geçilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir ifade içermektedir ?

#8
I.Cumhuriyet ve demokrasi insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramlara uygun bir yönetim biçimi ve ilkelerdir.
II.İnsanların durumu ne olursa olsun bakılmaksızın eşit kurallar uygulanmaktadır.
III.Yöneticiler halk tarafından seçilir ve seçilen yöneticiler halkın refahı için en iyi yasaları meclise taşırlar.
IV.Demokraside egemenlik genellikle yöneticilerin elinde bulunmaktadır.
Cumhuriyet ve demokrasi hakkında yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır ?

#9
I.( ) Yöneticiler Padişah, Kral gibi ünvanlara sahip olmaktadır.
II.( ) Yöneticiler ülkede zengin, güçlü, askeri bir grubun elindedir.
III.( ) Ülkeyi din adamları yönetmesi veya Tanrı’nın temsilcisi olduğuna inanılan kişiler yönetmektedir.
Yukarıda verilen ifadelere bakarak cümle başındaki parantezlere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almamaktadır ?

#11 Aşağıda yönetme biçimleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#12 Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyet ile yönetilme şekli ile ilgili değildir ?

#13
I.Cumhuriyet : Egemenlik, yasama ve yürütme gibi durumlar halkın elindedir.
II.Teokrasi : Dini kuralların ülkenin yönetmede baskın olduğu yönetim şeklidir.
III.Oligarşi : Bütün siyasal gücün halkın elinde olan demokrasinin baskın olduğu bir yönetim şeklidir.
IV.Monarşi : Yasama, yürütmenin küçük bir grubun elinde olan yönetim şeklidir.
Yukarıda verilen yönetim biçimleri ve tanımlarından hangileri doğru verilmektedir ?

#14 Aşağıdakilerden hangisi dini kurallarla yönetilme şekline denilmektedir ?

#15 Aşağıda verilenlerden hangisi sadece bir kişinin elinde olan yönetme şeklidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test