Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 2.Dönem – 2.Yazılısı olarak hazırlanmış 20 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan devletlerden biri değildir?

#2 Farabi, İbn-i Sina, Biruni ve Harezmî gibi kişilerin özellikleri göz önüne alındığında Türklerin hangi alanda İslam kültür ve uygarlığına önemli hizmetlerde bulundukları söylenebilir?

#3 Türkler’in ilk ana yurdu olup Batı’da Hazar Denizi’nden Doğu’da Kingan Dağları’na, Kuzey’de Altay Dağları’ndan Güney’de Hindukuş ve Karanlık Dağları’na kadar uzanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

#4 Kavimler Göçü hangi topluluğun Çin baskısından kurtulmak için yaptıkları bir harekettir?

#5 En işlek gümrük kapımız aşağıdakilerden hangisidir?

#6 İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

#7 Tarihte bilinen ve kısasa kısas ilkesine dayanan ilk kanunları hazırlayan Kral Hammurabi aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerinden hangisinin kralıdır?

#8 Türkler aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında İslamiyet dinine hızla geçmeye başlamışlardır?

#9 Aşağıdakilerden hangisi dini kurallara dayalı yönetim şeklidir?

#10 Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi narenciye ürünleri daha çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?

#11 Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#12 Sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken etkili olan faktörlerden biri de hammaddeye yakınlıktır. Hammaddeye yakınlık üretim maliyetini azaltır. Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nde kurulacak olan aşağıdaki fabrikaların hangisinde maliyet daha fazla olur?

#13 Türkiye ihracatında tarım ürünleri önemli bir paya sahiptir. Aşağıda Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

#14
Eski Çağ’da görülen;
I- Köylerin kurulması
II- Ateşin bulunması
III- Hayvan postlarından giysi yapılması
IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması
gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin bir göstergesi değildir?

#15 Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir kaynaklardandır?

#16 Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?

#17 Ülkemizde toplumda kişiler arasında sorunlar ortaya çıktığında çözüm bulabilmek için mahkemeler açılmıştır. Bu durum ülkemizin hangi niteliği ile açıklanabilir?

#18 T.B.M.M’nin milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Erzurum ve Adana illerini sıcaklıkları birbirinden farklıdır” Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#20 ”Yapılan bir seçimde oylar gizli sayılmıştır.” Yapılan seçimde seçimlerin hangi ilkesine uyulmamıştır?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test