Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 2.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 2.Dönem – 1.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Karahanlılar
II.Gazneliler
III.Selçuklular
IV.Göktürkler
Yukarıdaki devletlerden hangisi Türk – İslam devleti değildir ?

#2 Hangi halife döneminde Kuran-ı Kerim kitap haline getirilmiştir ?

#3 Ülkemizde Erzurum – Kars platosu ve Doğu Karadeniz’ in gür otlaklarında yapılan hayvancılık türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#4 Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Ülkemizde taş kömürünün en çok çıkartıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Her mevsimi yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki faaliyetlerden hangisi güçleşir?

#7 Buğday ambarı olarak bilinen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

#9 Ülkemizde balıkçılık faaliyetleri en çok hangi bölge yapılır ?

#10
I.Gazneliler
II.Emeviler
III.Karahanlılar
IV.Karluklar
İslamiyet’ i kabul eden ilk Türk devleti yukarıdakilerden hangisidir ?

#11 İlk Türk devletlerinde oda şeklindeki mezarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi’nde turizmin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?

#13 Nüfus yoğunluğunun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinin bir etkisi yoktur?

#14 ” Kutadgu Bilig ” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#15 İlk Türk toplumlarında mezarların başına dikilen taşa ne ad verilirdi?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test