Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Matematik – Veri Analizi – Test 1

6. sınıfta işlenen Matematik dersinin Veri Analizi konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi bu veri grubundan biri olabilir ?

#2 Buna göre, yazılı ortalamaları arasındaki fark kaçtır ?

#3 Yukarıdaki tabloda, A ve B sınıfının basketbol takımlarının ilk 5’inin cm cinsinden boy uzunluğu verilmiştir. Buna göre A sınıfının en uzunu ile B sınıfının en uzunu arasındaki boy farkı kaçtır ?

#4 Ali ile Hasan’ın yaşları farkı kaçtır ?

#5 Veli Hasan’dan kaç yaş büyüktür ?

#6 Hasan ve Ali’nin kütleleri toplamı Veli’nin kütlesinden kaç kg fazladır ?

#7 Ali ve Veli’nin yaşları toplamı kaçtır ?

#8 Fatih, sosyal bilgiler dersinden sırası ile 64,88 ve 39 alıyor. Fatih’in sosyal bilgiler yazılı notlarının ortalaması kaçtır ?

#9 Ayşe, altı gün boyunca sırası ile 38, 45, 39, 44, 32 ve 36 sayfa kitap okuyor. Ayşe’nin okuduğu sayfa sayısınını ortalaması kaçtır ?

#10 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 39’dur. Anne 55, baba 61, en büyük çocuk 28 ve ortanca çocuk 24 yaşında olduğuna göre, en küçük çocuk kaç yaşındadır ?

#11
5
8
44
38
Yukarıda bir aile fertlerinin yaşları verilmiştir. Bu fertlerin yaşlarının açıklığı kaçtır ?

#12 4 kişilik bir grubun kütlelerinin aritmetik ortalaması 60 kg’dır. Bu gruba bir kişi daha katılınca kütlelerinin aritmetik ortalaması 55 kg olmaktadır. Gruba katılan kişinin kütlesi kaç kg dır ?

#13 Yaş ortalaması 25 olan 6 kişilik bir gruptan yaşı 50 olan birisi ayrılırsa geriye kalanların yaş ortalaması kaç olur?

#14
3 kişi 165 cm
2 kişi 170 cm
4 kişi 175 cm
4 kişi 180 cm
1 kişi 185 cm
Yukarıda bir futbol takımındaki 14 futbolcunun boy uzunlukları verilmiştir. Bu takımın boy ortalaması kaç cm dir ?

#15 Hayri matematik dersinin ilk üç sınavından 68, 45 ve 73 almıştır. Karne notu hesaplanırken bu üç sınav sonucunun ortalaması alınacağına göre, Hayri’nin karne notu kaç olur ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test