Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Matematik – Tam Sayılar – Test 3

6. sınıfta işlenen Matematik dersinin Tam Sayılar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 (-20) – x = 0 eşitliğinde x tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Aşağıdaki tam sayılardan hangi ikisi arasında uzaklık en fazladır ?

#3 ( -18 ) + I -21 I – ( +45 ) işleminin sonucu kaçtır ?

#4
I.En küçük sayma sayısı 1’dir.
II.Bir sayının mutlak değeri negatif olamaz.
III.Pozitif tam sayıların en küçüğü 0’dır.
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

#5 X ve Y negatif tam sayılardır. X + Y = (-14) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Y tam sayısı olamaz ?

#6 ( +4 ) – ( -3 ) + ( -10 ) – ( +8 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 Üç negatif tam sayının farkı – 45′ tir. Bu sayılardan ikisinin farkı 12 olduğuna göre 3. sayı kaçtır ?

#8 ( -7 ) + ( +5 ) – ( -12 ) – ( -9 ) işleminin sonucu kaçtır ?

#9 (+5) + (-2) = +3 işleminin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdaki numaralandırılmış seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

#10 -24, 12, 0, -16, -18, +34 sayıları büyükten küçüğe sıralandığında baştan 4. sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 Şekildeki pullarla modellenen çıkarma işleminin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

#12
I.I+8I + I-8I = 0
II.I-6I – ( +12 ) = – I-6I
III.(-16) – I-4I = +20
IV.(-8) + I-2I = -10
Yukarıdaki işlemlerden hangisi doğrudur ?

#13 1, 4, 0, 9 rakamları kullanılarak dört basamaklı sayılar yazılacaktır. Yazılan en küçük negatif tam sayı ile en büyük pozitif tam sayının toplamı kaçtır ?

#14 Sayı doğrusu üzerinde gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 ( -27 ) + ( 19 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test