Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Matematik – Ondalık Kesirler – Test 2

6. sınıfta işlenen Matematik dersinin Ondalık Kesirler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi 4 ile çarpıldığında sonuç 4 ten küçük olur ?

Soru #2: Aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisi birler basamağına yuvarlandığında tam kısmı değişmez ?

Soru #3:
I.1/4 < 0,32 < 1/3
II.0,009 < 0,09 < 0,1
III.0,1 < 0,01 < 0,91
IV.2/7 < 0,4 < 8/13
Yukarıdaki sıralamalardan hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

Soru #4: 4, 6, 7 ve 0 rakamlarıyla oluşturulan ve 1 den küçük olan en büyük ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #5: 33/72 kesrinin ondalık gösteriminde aşağıdaki rakamlardan hangisi bulunmaz ?

Soru #6: Aşağıdakilerden hangisi 7,032 ondalık gösteriminin çözümlenmiş halidir ?

Soru #7: 8 . 10 + 6 . 0,1 + 3 . 0,001 şeklinde çözümlenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #8: Aşağıdakilerden hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir ?

Soru #9: 61,905 ondalık gösterimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Soru #10: Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Soru #11: ” Yirmi iki tam binde beş yüz elli altı ” biçiminde okunana ondalık gösterim, onda birler basamağına yuvarlatılıyor. Oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #12: ( 8 . 10 ) + ( 6 . 1 ) + ( 7 . 1/100 ) + ( 3 . 1/1000 ) şeklinde çözümlenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #13: İki ondalık gösterimin toplamı 17,086′ dır. Sayılardan biri 1,67 azaltılır ; diğeri 8,14 arttırılırsa yeni toplam kaç olur ?

Soru #14: Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?

Soru #15: ” On tam yüzde 1 ” ondalık sayısının rakamla gösterimi aşağıdakilerden hangisidir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test