Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Matematik – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

6. sınıf Matematik dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 20 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Ebobu 7 olan iki farklı sayının toplamı en az kaçtır?

#2 Ortak katlarının en küçüğü 120 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır ?

#3 Ayrıtları 6,8 ve 10cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan, bir küp yapılmak isteniyor. Bunun için en az kaç tuğla kullanılmıştır ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6 5 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır?

#7 Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?

#8 75° ‘lik açının bütünleyeni aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Bir madeni para atıldığında üst yüze yazı gelme olasılığı kaçtır?

#10 Bir torbada 16 kırmızı, 8 mavi top bulunmaktadır. Torbadan rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı nedir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz?

#12 4 gömleği ve 5 pantolonu olan bir kişi,bir gömlek ve bir pantolonu kaç değişik şekilde giyebilir?

#13 61A2 dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

#14 Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

#15 a , b ve c asal sayılardır. a= 19.(b-c) olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?

#16 İki basamaklı en küçük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

#17 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#18 36 kişilik topluluğa en az kaç kişi daha katılmalıdır ki 6 veya 8 kişilik gruplar oluşturulabilsin?

#19 Ardışık üç tek sayının toplamı 111’dir. Büyük sayı kaçtır?

#20 Boyutları 5, 12, 15 cm olan tuğlalardan en küçük boyutta bir küp yapılacaktır. Bu küp için kaç tuğla gereklidir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test