Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6. Sınıf – İngilizce – Weather and Emotions – Test 1

6. sınıfta işlenen İngilizce dersinin Weather and Emotions konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
What _______the weather like in the evening ?
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangi gelir?

#2
Selin : ________do you feel today?
Ece : I feel fine.
Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#3
Emily : How is the weather there today?
Alvin : It’s snowy and cold.
Emily : ______________Can you repeat, please?
Alvin : Sure. It’s snowy and cold.
Diyaloğa uygun düşen ifade hangisidir?

#4 Erdal : It is my favorite season. It is usually sunny and hot. I can go swimming, and I feel very happy in this season. What is Erdal’s favorite season?

#5 “Güneş gözlüğü” ifadesi İngilizce olarak nasıl söylenir?

#6 “Uykulu” ifadesi İngilizce olarak nasıl söylenir?

#7 “Korkmuş” ifadesi İngilizce olarak nasıl söylenir?

#8 “Yağmurlu” ifadesi İngilizce olarak nasıl söylenir?

#9 “Şimşekli” ifadesi İngilizce olarak nasıl söylenir?

#10
You should drive very carefully. The roads are slippery, because ________.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur ?

#11
Bertha : Dad, it’s snowy outside ______
Father : OK, honey. Let’s wear our coats and mittens then go out.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

#12
Jane : Shall we go on a picnic on Sunday?
Robert : _______The weather forecast says it’s rainy and cold on Sunday.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

#13 Ayşe : It is dark and stormy outside. It is raining heavily and lightening. I’m alone at home. How does Ayşe feel in stormy weather?

#14 What is the weather like? (Karlı ve Soğuk)

#15 What is the weather like? (Güneşli ve Sıcak)

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test