Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6. Sınıf – İngilizce – Saving The Planet – Test 1

6. sınıfta işlenen İngilizce dersinin Saving The Planet konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.There are a lot of of private cars on the roads.
II.This is an important cause of air pollution.
III.I want to buy an expensive car for my daughter.
IV.I think more people should use public transport when they go somewhere.
Yukarıda metnin anlam bütünlüğünü bozan seçeneği işaretleyiniz.

#2
Mehmet : I never use plastic bags. I use paper bags instead.
Canan : Why?
Mehmet : Because paper bags ________.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#3 ” _________ pollution ” Aşağıdakilerden hangisi boşluğu tamamlamak için uygun değildir ?

#4
Cemil : How many planets _________in the solar system?
Emre : Nine planets.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#5
Teacher : Air pollution is a big problem in our area. What should we do?
Student : ____________ .
Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamak için uygun değildir?

#6 We can put old clothes in ________ (geri dönüşüm kutusu) Cümleyi parantez içine göre tamamlayınız.

#7
Play in the playground please. You________ step on the grass.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#8 You _________ turn off the taps. Don’t waste water please. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#9
Fatma : Is air pollution a problem in your city?
Tekin : No, it isn’t , because there are a lot of______ in our city. It’s very green.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#10 Look at that boy over there! He cares about nature. He is _______ . Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#11
Zerrin : How can we save energy?
Sharon : Well, for example we can _______.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#12 The children is _______.

#13 What is he doing?

#14
Bill : ________ he taking photographs?
Alex : Yes, he _______ .
Boş bırakılan yere hangileri gelmelidir ?

#15 “Ateş yakmak” ifadesinin İngilizce karşılığı nedir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test