Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6. Sınıf – İngilizce – Occupations – Test 1

6. sınıfta işlenen İngilizce dersinin Occupations konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
Philip : _______ ?
Engin : She’s a hairdresser. She owns a hair salon in the town center.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#2 I’m an architect. I can design and draw building plans, _______I can’t build a house. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#3
My uncle graduated from university and became a vet in nineteen ninety-eight.
Altı çizili bulunan sayının doğru şekilde gösterildiği seçeneği işaretleyiniz.

#4 10.sorudaki metne göre cevaplayınız:
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5 10.sorudaki metne göre cevaplayınız:
Isabella thinks that her job is diffucult because ________.

#6
Hello, I’ m Isabella. I’ m 34 and I’ m from Greece. I think I have a difficult job because people always want to eat delicious food. I usually get up earlu to find fresh vegetables and fish at the bazaar. At 9.30, I go to the restaurant and start my work. I generally leave work late. I don’t work on Sundays. I love my job because cooking is a good way to make people happy.
Where does Isabella work?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#7 Ayşe Öztürk is a housewife. She _______ her house everyday. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

#8 ” Job ” kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

#9
Sam : I love animals very much. I want to examine sick animals.
Teacher : So, your ideal profession is being a______
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

#10
Merve : My mom works at a hospital. She wears a white apron. She looks after ill people. Guess her job.
Tarık : Hımm. Is she ______?
Merve : Yes. That’s true
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#11
Ryan : Dad, what can a tailor do?
Father : He can ______.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#12 I want to buy a car but I ________. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

#13 “Postacı” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

#14 “Asker” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

#15 “Öğretmen” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test