Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6. Sınıf – İngilizce – Democracy – Test 1

6. sınıfta işlenen İngilizce dersinin Democracy konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 __________ your brother with his homework, please. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#2 John is ________ enough to be a class president. He is responsible. He studies hard and gets good grades. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#3 Demokrasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4 My father________ the news on TV last night. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#5 Wake up early! ________ be late to school! Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#6 We hold the class president _______ in the beginning of the school year. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#7 “Oy sandığı” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

#8
I.Six students voted for Hikmet.
II.Hande was more popular than Ali.
III.Nehir got more than half of the votes.
IV.Ali and Hikmet got the same number of votes.
Which of the following statements are correct about the election?

#9 Who won the election?

#10
Metin : I don’t think Suat should be the class president. r> Paul : Why?r> Metin : Because he _______.r> Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#11
A : ________ ?
B : It’s very easy. Write your candidate’ s name on the paper . Then fold it and put it in the ballot box.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#12
Sally : You look quite excited. What’s happening?
Emel : We’re electing our class president ________.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#13 Every candidate should have the right to _______ before the election. Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#14 Our class president is very bad. He always _______ . Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

#15
Grace : _______ for the class election ?
Nilgün : Melike, because she always asks our opinions.
Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test