Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Üreme Büyüme ve Gelişme – Test 3

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Üreme Büyüme ve Gelişme konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Olgunlaşan çiçekte erkek organın başçığında bulunan polenlerin çevresel faktörlerin de yardımıyla dişi organın tepeciğine taşınması olayına ne ad verilir ?

#2 Aşağıdaki faktörlerden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli değildir ?

#3 Tohumun canlı kısmı olan embriyonun bölünüp çoğalarak kök, gövde, yaprak kısımlarını oluşturup bitkiyi meydana getirmesine ne ad verilir ?

#4 Bitkilerin tozlaşma ile başlayan hayat döngüsü aşağıdaki sıralamalardan hangisi ile devam eder ?

#5 Bir bitkinin çiçekleri toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez ?

#6
Tozlaşmada;
I.Rüzgar
II.Yağmur
III.Güneş
hangisi yada hangilerinin etkisi vardır ?

#7
I.Çanak yaprak, çiçeğin en dış kısmında bulunur ve taç yaprakların dağılmasını önler.
II.Erkek organ, taç yaprakların iç kısmına dizilmiştir ve başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşur.
III.Dişi organ çiçek tablasının ortasında bulunur ve Şekli vazoya benzer.
Yukarıdaki bilgilerin hangisi yada hangileri doğrudur ?

#8
Şekilde çiçekli bir bitkinin dişi organının kısımları 1, 2 ve 3 rakamlarıyla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir ?
I.1 tepeciktir.
II.2 dişicik borusudur.
III.3 yumurtalıktır.

#9
I.Yumurtadan çıkan yarı gelişmiş haldeki kurbağa yavrusuna iribaş denir.
II.Bazı canlıların başkalaşım geçirmesinin nedeni yumurtalarında yeterli besin bulunmamasıdır.
III.Bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğramasına başkalaşım denir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur ?

#10
I.Başkalaşım geçirir.
II.Yavru bakımı görülmez.
III.Yumurtayla ürer.
Yukarıdaki özelliklerin tamamı aşağıdaki hayvan türlerinden hangisine aittir ?

#11 Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir ?

#12
-Embriyo gelişimi ana canlının vücudu dışında gerçekleşir.
-Yavru bakımı görülmez.
gibi özellikler aşağıdaki hayvanlardan hangisinde gözlenir ?

#13
Fil ve güvercin ile ilgili;
I.İç döllenme görülür.
II.Yavru bakımı görülür.
III.Doğurarak ürer.
özelliklerinden hangisi ya da hangileri ortaktır ?

#14
I.Üreme bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır.
II.Canlılarda hayat döngüsü üreme olayı ile başlar.
Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

#15
I.Hidra ve mercan tomurcuklanarak ürerler.
II.Kertenkele ve planarya rejenerasyon ile ürerler.
III.Öglena bölünerek ürer.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test