Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Maddenin Tanecikli Yapısı – Test 2

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Maddenin Tanecikli Yapısı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar?

#2
I.Maddenin dış görünüşü ve iç yapısı değişir.
II.Madde yok olur.
III.Maddenin sadece dış görünüşü değişir.
IV.Maddenin sadece iç yapısı değişir.
Yukarıda yanma olayıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir ?

#4
I.Aynanın kırılması
II.Aynada görüntümüzün oluşması
III.Bakır metalinin aşırı ısınarak erimesi
IV.Üzümden sirke yapılması
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri kimyasal değişimdir ?

#5 Aynı ortamda bulunan eşit miktardaki bakır, su ve hava özdeş ısıtıcı ile eşit süre ısıtılıyor. Buna göre maddelerin genleşmelerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

#6 Hangisi maddeler için ayırt edici özelliklerden değildir?

#7
Su, katı hale geçtiğinde yoğunluğu azaldığına göre ;
I.Aynı kütledeki buzun hacminin sudan fazla olması
II.Suyun belli sıcaklıkta katı hale geçmesi
III.Buzun suda yüzmesi
durumlarından hangileri verilen bilgiyle ilgilidir ?

#8 Hangisi kimyasal değişmenin özellikleri arasında yer almaz?

#9
Kapalı bir kaptaki belirli miktardaki saf bir sıvı ısıtılarak gaz hale geçiyor. Buna göre;
I.Kimyasal değişimdir.
II.Kütle korunur.
III.Isıtılan sıvı genleşir.
hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

#10 Kapalı bir kaptaki m g kütleli bir katı madde tamamen sıvı hale gelinceye kadar ısıtılıyor. Buna göre bu olay sırasında maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişir ?

#11
Saf bir sıvının ısı alarak gaz haline dönmesi ile ilgili ;
I.Tanecikler arası uzaklık
II.Kütle
III.Tanecikler arası çekim kuvveti
özelliklerden hangisi artar?

#12 Katı bir madde sıvı hale geçtiğinde hangi özelliği değişmez?

#13
I.Sıkıştırılamazlar.
II.Belirli şekil ve hacimleri vardır.
III.Tanecikleri arası boşlukları en azdır.
Yukarıda özellikleri verilen madde hali aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Hangisi kimyasal değişmeye örnektir?

#15 Hangisi fiziksel değişmeye örnektir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test