Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Maddenin Tanecikli Yapısı – Test 1

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Maddenin Tanecikli Yapısı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Bileşik elementler saf madde iken karışımlar saf madde değiller. Bileşik ve elementler neden saf maddedir?

#2 Tuzla su karıştırılarak tuzlu su elde edildiğine göre , aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#3
-Erime sıcaklığı
-Kütle
-Hacim
-Yoğunluk
verilenlerden kaç tanesi maddenin ayırt edici özelliklerindendir ?

#4 Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

#5
I.Hal değişim sıcaklıkları bellidir.
II.Hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir.
III.Birden çok tanecik içerir.
IV.Farklı cinste moleküller içerir.
Yukarıdakilerden hangisi saf maddeler için doğrudur ?

#6
-Homojendir.
-Sabit sıcaklıkta kaynar.
-Aynı tür molekül içerir.
Yukarıda özellikleri verilen sıvı aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar?

#8 Donma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? ( su hariç )

#9 Boş bir enjektörü hava ile doldurup ucunu parmağımızla kapattıktan sonra pistonu ileri itmemiz sonucu aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz ?

#10 Günlük hayatımızda karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimdir ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir ?

#12 Katı, sıvı, gaz maddelerinin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#13 Bir madde gaz halden sıvı hale geçerken aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez ?

#14
I.Gazların hacmi dış etkilerle değişir.
II.Katıların belirli bir hacmi yoktur.
III.Sıvıların ve gazların belirli bir şekli yoktur.
verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangileri doğrudur ?

#15 Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerde hangi yanlıştır?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test