Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Isı – Test 2

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Madde ve Isı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Bir ampulün etrafa yaydığı ısı hangi yollarla gerçekleşir?

#2 Kapağı sıkışan bir kavanozu açmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

#3
-Linyit
-mazot
-Fuel – oil
-Gaz yağı
-taş kömürü
-Antrasit
Yukarıdaki yakıtlardan kaç tanesi katı yakıttır ?

#4 Güney yönünde olan evler kuzey yönünde olan evlerden daha sıcak olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

#5
I.Zehirli atık bırakmamalı
II.Yüksek ısı vermeli
III.Kolay yakılabilmeli
IV.Dumanı ve külü çok olmalı
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri iyi bir yakıta ait özelliklerdir ?

#6
I.PS köpük
II.Asbest
III.Titanyum levha
IV.Termoslardaki iç ve dış çeper
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri ısı yalıtımı sağlar ?

#7
I.Isı soğuktan sıcağa doğru akar.
II.Sıvı ve gaz halindeki maddelerde ısının yayılması yollarından biri konveksiyondur
III.Isı enerjisi artan taneciklerin hareketi ve hızı artar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#8 Isı katılarda hangi yayılma şekli ile yayılır ?

#9 Bir şişenin üzerine sarılan ıslak bezin sıcak suyu soğutması olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?

#10
I.Kütlesine bağlıdır.
II.Molekül sayısı çoğaldıkça ısı miktarı artar.
III.Moleküllerin ortalama hareket enerjisi azaldıkça ısı miktarı artar.
Bir maddenin sahip olduğu ısı enerjisi için yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi sıcak maddeden soğuk maddeye ısı enerjisinin geçmesiyle açıklanamaz ?

#12 Hangisi ısı yalıtımıyla ilgili değildir?

#13 Sıcak su doldurulacak bardağın içine metal kaşık konma sebebi hangisidir?

#14 Üç katlı bir evde, birinci katta soba gürül gürül yanarken, ikinci kattakilerin sobayı yakmamasına rağmen daha çok ısınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#15 Hangileri ışıma yolu ile ısı yayar?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test