Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Isı – Test 1

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Madde ve Isı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 İçi buz dolu olan dört özdeş kap güneş altında bırakılıyor. Bu kapların renkleri sırasıyla siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı olduğuna göre, hangi kaptaki buz daha erken erir ?

#2 Aşağıdakilerden hangisi çift cam takılmasının nedenidir ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi evlerdeki ısı kaybının azaltmak için yapılmaz ?

#4 Maddeler ısı aldığında, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

#5 Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtımında kullanılmaz ?

#6
I.Benzin
II.Mazot
III.Katran
IV.Kok kömürü
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri sıvı yakıta örnektir?

#7
-.Bakır
-.Azot gazı
-.Kolonya
Yukarıdaki maddelerin ısı iletkenliklerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Elektrik tellerinin yaz ve kış mevsimlerinde farklı uzunluklarda olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisinde ısı konveksiyon yoluyla yayılmaz ?

#10
I.Güneşin maddeleri ısıtması ışıma yolu ile olur.
II.Isı, katı hallerde iletim yoluyla olur.
III.Gaz moleküllerinin yer değiştirmesi sonucu konveksiyon yoluyla ısı yayılır.
IV.Konveksiyon yoluyla ısının yayılması sadece sıvılarda olur.
Isının yayılması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#11 İçinde süt bulunan cezve ısıtıldığında sütün sıcaklığı arttığına göre, cezvedeki sütte ısı hangi yolla yayılmıştır ?

#12 Aşağıdaki maddelerin hangisinde ısı sadece iletim yoluyla yayılmıştır ?

#13 Isı kaybeden bir madde de ;

I.Büzülür.
II.Hal değiştirir.
III.Sıcaklığı artar.
IV.Tanecikleri birbirine yaklaşır.
hangileri meydana gelir ?

#14 Aşağıda ısı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test