Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Işık ve Ses – Test 1

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Işık ve Ses konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Sesin zayıf ya da kuvvetli olması
II.Ortamdaki tanecikler arasındaki uzaklık
III.Ses kaynağının oluşturduğu titreşim sayısı
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri bir ortamda sesin yayılma hızını etkilemez ?

#2 Göl derinliği ölçümü yapan bir şirket, gölün bir noktasında gönderdiği ses dalgalarının yankısını 2 s sonra alıyor. Bu noktada gölün derinliği kaç metredir ? ( sesin sudaki sürati : 1500 m/ s )

#3
I.Gelen ışının aynayla yaptığı açı yansıma açısına eşittir.
II.Farklı renklerdeki ışınlar yansıma kanunlarına uymaz.
III.Gelen ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
Işığın yansıması ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri yanlıştır ?

#4 Sesin tüm özellikleriyle ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

#5
I.Maddenin cinsi
II.Maddenin tanecikleri arasındaki uzaklık
III.Ortamın sıcaklığı
Ses hızı yukarıdakilerden hangisi ve ya hangilerine bağlıdır ?

#6 Düz aynanın önündeki K noktasındaki Ali’nin görüntüsü L noktasında oluşmaktadır. Ali düz aynaya yaklaşırsa Ali’nin düz aynadaki görüntüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

#7 Şekildeki düz aynaya gelen ışının yansıyan ışın ile yaptığı açı kaç derecedir?

#8 Aşağıdakilerden hangisinde ses yayılmaz?

#9 Şekilde düz aynaya gelen ışığın izlediği yol çizilmiştir. Buna göre yansıma açısı hangi harf ile gösterilmiştir?

#10 Yarasaların gözleri görmez ama yarasalar cisimlere çarpmadan rahatlıkla yolları bulup avlanabilirler. Buna göre yarasalar sesin hangi özelliğinden faydalanırlar?

#11 Aşağıdaki cisimlerden hangisine çarpan ışık ışını cisimden geçemez?

#12 Bir öğrenci şekildeki gibi cam fanus içine çalar saat yerleştirip cam fanus içindeki havayı hava boşaltma tulumbası ile boşaltıyor ve saatin zilinin çalmasını bekliyor. Buna göre öğrenci aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulmaya çalışmaktadır?

#13
I.Aynada görüntü oluşması
II.Akustik ses düzenlemelerinin yapılması
III.Kışın koyu renkli kıyafetlerin giyilmesi
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangilerinde yansıma söz konusudur ?

#14
I.Lunaparklarda aynaya bakan kişiyi büyük gösteren aynalar
II.Marketlerde rafların üst kısmında güvenlik için kullanılan aynalar
III.Masa lambasının içindeki ışığı masanın üzerine odaklayan ayna
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri çukur aynadan yapılmıştır ?

#15 ” Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır. ” Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test