Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Fen Bilimleri – Dünya Ay ve Güneş – Test 1

6. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Dünya Ay ve Güneş konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#2 Dünyayı Güneş’in zararlı ışınlarından koruyan katman aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Hava küre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4
I.Dünya’nın Ay’dan büyük olması
II.Ay’ın ile Dünya’nın hareket sürelerinin farkı
III.Ay’ın kendi etrafında dönmesi
Ay takvimi ile Güneş takvimi arasındaki gün farkının nedeni yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri olabilir ?

#5 Dünya, Güneş ve Ay arasındaki büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#6
I.Dünya’dan 400, Ay’dan 100 kat büyük
II.Dünya’dan 4, Ay’dan 100 kat büyük
III.Dünya’dan 100 Ay’dan 400 kat büyük
IV.Dünya’dan 4, Ay’dan 400 kat büyük
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisinde Güneş’in Dünya ve Ay’a göre büyüklük oranı doğru verilmiştir ?

#7 Farklı uzaklıktaki cisimlerin aynı boyda görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

#8
I.Ay, Dünya’ya daha uzaktır.
II.Ay ve Güneş yaklaşık aynı uzaklıktadır.
III.Güneş Ay’a göre Dünya’dan uzaktır.
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

#9 Dünya, Güneş ve Ay’ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

#10
I.Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşü bir gündür.
II.Ay, sadece Dünya etrafında döner.
III.Dünya kendi etrafında dönerken Güneş etrafında dolanmaktadır.
IV.Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımı 2 sene sürer.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi veya hangileri yanlıştır ?

#11 Ay’ın evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Aşağıdakilerden hangisi bir günün tanımı olamaz ?

#13 Aşağıdaki aletlerden hangisi gökyüzünü incelemek için kullanılır ?

#14
I.Dolunay
II.Dolanım
III.Hilal
IV.İlk dördün
Yukarıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden değildir ?

#15
I.Kraterli yüzeyi
II.Evreleri
III.Hep aynı yüzünün görülmesi
Yukarıdaki durumlardan hangileri Ay’ın hareketleri sonucu oluşmaktadır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test