Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Din Kültürü – Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – Test 1

6. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Peygamber ve İlahi Kitap İnancı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Var olan tüm peygamberler ……………. arasından seçilmiştir. ” Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

#2 Aşağıda verilen peygamberlerden hangisinin adı Kuran-ı Kerim’de yer almamaktadır ?

#3 I.Dürüst olmak II.Cesaretli olmak III.Vahiy almak IV.İyi kalpli olmak Yukarıda verilen özelliklerden hangileri peygamberleri insanlardan ayıran önemli özellikler arasında yer almaktadır ?

#4 Kuran-ı Kerim’de birçok yerde “nebi” kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Aşağıda peygamberler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartları arasında yer almamaktadır ?

#7 I.İslamda peygamberlere inanmak İslamın şartları arasında yer almaktadır. II.Gönderilen ilk Peygamber H.z Adem (a.s), son peygamber ise H.z Muhammed’ (s.a.v) dir. III.Allah her topluma düzelmesi için bir peygamber yollamıştır. IV.Gönderilen her peygamberin adlarını bilmek dini görevlerimiz arasında yer almaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?

#8 ” Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını Hz. Cebrail aracılığıyla insanlara ulaştırmasına ……. denilmektedir. ” Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir ?

#9 Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin ortak özellikleri arasında yer almamaktadır ?

#10 1.Sıdk : Doğru ve dürüst olmak 2.Emanet : Günah işlemekten kaçınmak 3.Fetanet : Akıllı ve zeki olmak 4.İsmet : Güvenilir olmak Yukarıda verilen sıfatlardan hangisini yeri değiştirilirse yanlışlık düzeltilmiş olmaktadır ?

#11 Aşağıda verilenlerden hangileri peygamberlerin ortak mesajları arasında yer almamaktadır ?

#12 ” Peygamberlerin Allah tarafından aldığı emir ve yasakları üzerinde değişiklik yapmadan insanlara iletmesine ……….. adı verilmektedir. ” Yukarıda verilen metinde noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir ?

#13 Peygamberlerin akıllı ve zeki olma sıfatı …… dir. Peygamberlerin günah işlememiş ve günah işlenen durumlardan uzak olma sıfatına ise …….. denir. Yukarıda verilen noktalı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#14 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi insanlar için örnek olabilecek davranışlar veya durumlardan değildir ?

#15 Yüce Allah tarafında Peygamberlere verdiği diğer özelliklerden biriside …… dir. Bu olağanüstü durumlar yalnızca Allah’ın isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Yukarıda metinde verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlam bütünlüğü sağlanmış olmaktadır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test