Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Din Kültürü – Hz.Muhammed’in Hayatı – Test 1

6. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Hz.Muhammed’in Hayatı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 1.Peygamber efendimizin doğruluğu ve dürüstlüğü ön plandadır ve ” Muhammed’ül emin ” olarak anılmaktadır. 2.Peygamber efendimizi 6 yaşına kadar babası büyütmüştür. 3.Yirmi beş yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. 4.Peygamber efendimiz Medine’de doğmuştur. Yukarıda peygamber efendimiz ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?

#2 Aşağıda verilenlerden hangisi ilk müslüman olan sahabelerden değildir ?

#3 1.Yaratan Rabbinin adıyla oku ! 2.İnsanı bir kan pıhtısından yarattı ! 3.Oku ! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 4.O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. 5.İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Yukarıda Alaka suresinin ilk beş ayeti verilmiştir. Buna göre ayetlerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz ?

#4 1.Kuran-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 2.İslam Öncesi Mekke’de Hristiyanlık dini bulunmamaktadır. 3.Peygamber efendimiz dünyaya geldiği şehir Medine’dir. 4.Hz. Cebrail bir vahiy meleğidir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#5 Peygamberimiz …I.. yaşında ilk evliliğini yapmıştır. Eşinin adı ise …II… ‘ dir. Peygamberimize ilk vahiy …III.. yaşında ve ..IV… mağarasında gelmiştir. Yukarıda noktalı yerlere uygun ifadeler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmektedir ?

#6 Mekkeli müşrikler müslümanlara üç yıl ekonomik ve sosyal baskı uyguladır. Müslümanlar ile alışverişi, iletişim herşeyi yasakladılar. Yukarıda Mekkeli müşriklerin müslümanlara olan bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir ?

#7 Peygamber efendiniz Mekke’de doğduğu dönemde halk büyük bir cehalet içinde sapıtmış bir durumdaydı. Bu gibi durumların fazlasıyla meydana geldiği bir dönemde halk tarafında güvenilir ve dürüst olarak biliniyordu. Yukarıda verilen paragraf dikkate alındığında Peygamberimiz anlatılan dönemde nasıl anılmaktadır ?

#8 Mekke’den Medine’ ye hicret edenlere ……. onları karşılayıp ağırlayan müslümanlara ise ……. denilirdi. Yukarıda verilen noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir ?

#9 Hicret olayının gerçekleşme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır ?

#10 1.Mescidi Nebi, Peygamber mescidi anlamına gelmektedir. 2.Suffa adı verilen bir bölümü bulunmaktadır. 3.Mescidin yapımı tam 2 yıl sürmüştür. 4.Peygamberimiz mescidi nebinin yapımında asla bulunmamıştır. 5.Sadece ibadet etmek için yapılmış bir mesciddir. Yukarıda mescidi nebi hakkında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?

#11 1.Hicret etmek müslümanları baskılardan kurtaramamıştır. 2.İslam dinin daha hızlı ve kolay bir şekilde yayılması adına hicret etmek önemliydi. 3.Mekke’den Medine’ye yapılan hicret sonrasında Mekke dönemi kapanmış ve Medine dönemi başlamıştır. 4.Hz. Ebu Bekir halife ilan edilmiştir. 5.Müslümanlar hicret olayı sonrası devletleşme süreci içine girmişlerdir. Yukarıda hicret hakkında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?

#12 Peygamber efendimizin doğduğu dönemde Mekke’de aşağıda verilen dini inanışlardan hangisi bulunmamaktadır ?

#13 1.Peygamberimizin annesinin adı ……. dir. 2.Babasının adı …….. dır. 3.Amcasının adı ise ……… dır. Yukarıda noktalı yerlere uygun ifadeler getirildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşta kalmaktadır ?

#14 1.İlk vahiy …… yılında gelmiştir. 2.Müslümanlar müşriklerin baskısında kurtulmak için bir grup müslüman …… hicret etmiştir. 3.Hz. Hamza ve ……….. bu dönemde müslüman olmasıyla müslümanlar daha fazla güç kazanmıştır. Yukarıdaki noktalı yerlere gelecek uygun ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 1.Mescidi nebiye dış ülkelerden misafirler gelmiştir ve burada en iyi şekilde ağırlanmışlardır. 2.Mescidi nebide ibadet dışında, eğitim ve öğretim faaliyetleri işlenmiştir. 3.Müslümanların ve müşrikler için Mescidi nebinin önemi oldukça büyüktür. 4.İnsanlara arasında çıkan problemlere çözüm kavuşturmak için mescidi nebi asla kullanılmamaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test