Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – Ses Bilgisi – Test 3

5. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Ses Bilgisi konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır ?

#2
I.Kitabı aldım ve okudum.
II.Kurt dumanlı havayı sever.
III.Bir bardak süt içtim.
IV.Babam sinemaya gitmeyi sevmiyor.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ünsüz yumuşamasına uğramıştır ?

#4
I.O kadar uyarmama rağmen yine ağaca çıkmış.
II.Top oynarken bileğini incitmiş.
III.Çocuklar piknikte mangal yakacaktı.
IV.Teyzemin oğlu okula başladı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan sözcüğün altı çizilmiştir ?

#5 ” Kitapta sahibinin adı yazmıyordu. ” Bu cümledeki hangi sözcükte ünsüz sertleşmesi vardır ?

#6 ” Marketten ekmeği almayı unuttuk. ” Bu cümledeki hangi sözcükte ünsüz yumuşaması vardır ?

#7
I.Sorunun doğru şıkkı sence hangisidir ?
II.Ömrümde böyle güzel görmedim.
III.Kimse almasın seni yine bana kalasın.
IV.Babam eski arabasını sattı.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur ?

#9
I.Aklın yolu birdir.
II.Mutfaktan kaşığı getirir misin ?
III.Poşetten kazağımı almadım.
IV.Yamaçtan yamaca konuşuyorduk.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde iki ses olayı bir cümlede kullanılmamıştır ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi vardır ?

#11 Aşağıda verilen sözcüklerden hangisine ” – yor ” eki getirildiğinde ünlü daralması olmaz ?

#12 Aşağıdaki altı çizili cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur ?

#14 Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur ?

#15 ” Fikrimiz neyse ona göre hareket edelim. ” Cümlede altı çizili sözcükte verilen ses olayı hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test