Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler – Test 2

5. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?

#2 ” Bu sınavda dört yanlış, bir doğruyu götürür. ” Cümlesinde hangi sözcük zıt anlamıyla beraber kullanılmıştır ?

#3 ” Mimar Sinan önemli yapıtlar bırakmıştır. ” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı hangisidir ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?

#5 ” Sunduğu öneri sınıfça kabul edildi. ” Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır ?

#6 Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ?

#7 Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ?

#8 Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir ?

#9 ” Cansu, çok maharetli bir öğrenciydi,elinden her iş gelirdi. ” Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir ?

#10 ” Korku ” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 ” Dert ” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

#12
I.al – beyaz
II.öğrenci – talebe
III.dar – geniş
IV.cesur – korkak
Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir ?

#13
I.anı – hatıra
II.ters – düz
III.soylu – asil
IV.doğru – eğri
Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır ?

#14 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlıdır ?

#15
I.kolay – zor
II.karanlık – aydınlık
III.olay – vaka
IV.ucuz – pahalı
Yukarıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test