Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 4

5. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 I. Adamın iyisi alışverişte belli olur. II. Dostluk başka, alışveriş başka. III. Çiğnemeden yutulmaz. IV. Ekmeden biçilmez Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır ?

#2 ” Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarar uğrar. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı tedbir almak gerekir, ancak bunu yaparken aşırıya kaçmamalı, orta bir yol izlenmelidir. ” Yukarıda verilen söze karşılık gelen atasözü hangisidir ?

#3 ” Biz ne söylersek söyleyelim o, bildiğini okuyordu. ” tümcesinde altı çizili deyimin anlamı, aşağıdakilerden hangisine uygundur ?

#4 ” Tutumlu olmak, ölçülü harcamak. ” anlamına gelen deyim hangisidir ?

#5 ” Türk topçusunun attığı mermi, düşman cephesini allak bullak etmişti. ” Tümcesinde ”Allak bullak etmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 ” Bir şeyin değerli olup olmadığı, yeri geldiğinde anlaşılır. Önemli olan neyin, nerede ne işe yarayacağını bilmektir. ” Bu cümlelerin anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ” tat ” sözcüğüyle yapılmış bir deyim vardır ?

#8 Hiç sır saklayamayan insanlar için hangi deyim kullanılır?

#9 ” Bu düşünce kolay kolay kafalardan söküleceğe benzemiyor. ” Yukarıdaki tümcede geçen ” kafalardan söküleceğe benzemiyor. ” ifadesi, hangi anlama gelir ?

#10 ” Dedem buluttan nem kapardı. ” Yağmur’un dedesiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir ?

#11 ” Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur ?

#13 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur ?

#14 ” Hayat boyu kazanılan alışkanlıklar da gelişir. Ama değiştirmek çok zordur. Kişi ölünceye kadar devam eder. ” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ” özlem ” söz konusu değildir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test