Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 1

5. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 İki ya da daha fazla sözcüğün kendi anlamlarının dışında bir anlamı ifade etmek amacıyla oluşturdukları kalıplaşmış söz gruplarına ne denir ?

#2 ” İnsanın kendi aklını her konuda yeterli görmesi yanlıştır. Önemli meselelerde güvendiğimiz akıllı kimselerin düşüncesini sormalıyız. Bizim düşünemediğimizi başkası, onunda düşünemediğini bir başkası düşünüp bizi aydınlatabilir. ” Yukarıda verilen metini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca ” Pireyi deve yapmak ” deyimi ile yakın anlamdadır ?

#4 Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır ?

#5 ” Çok konuşan, sözlerini denetlemeden, iyi düşünmeden ortaya atacağından yanlış şeyler söyleyebilir. ” sözünü açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 ” Karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır, toplumu güçlü kılar. ” sözünü açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” kızmak, öfkelenmek ” anlamında değildir ?

#8 ” Alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Kişi ölünceye kadar devam eder. ” sözünü açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan deyim, tümceye ” üzülmek ” anlamı katmamıştır ?

#10 Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” Etekleri zil çalmak. ” deyimi ile yakın anlamdadır ?

#11 ” Varlık ve bolluk içinde yaşayanlar, yoksulların ne büyük geçim sıkıntısı içinde bulunduklarını bilmezler. ” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 ” Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. ” atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 ” Önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden çıkarmamalı, onları saklamalıyız. ” anlamına gelen atasözü hangisidir ?

#14 Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” bir şeyi çok istemek ” anlamındadır ?

#15 ” Alışkanlıklar küçük yaşta kazanılır. ” sözünü açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test