Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – Cümle Bilgisi – Test 4

5. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Cümle Bilgisi konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Mehmet: Şiddetli yağmurda oluşan selden direkler devrildiği için mahallemize bir haftadır elektrik gelmiyor. Yukarıda verilen cümle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangi seçeneğe ulaşılabilmektedir ?

#2 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sebep – sonuç anlamı bulunmaktadır ?

#3 ” Balıkları tutmayı sevdiğim için sık sık denize açılırım.” Yukarıda verilen cümledeki anlam benzerliği aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bulunmaktadır ?

#4 ( I ) Dershane arkadaşım Tolunay ile yürüyerek dağlara doğru yola çıktık. ( II ) Amacımız az da olsa şehir gürültüsünden kaçmaktı. ( III ) Yollar çok engebeli olduğundan hemen yorulmuştuk. ( IV ) Bir derenin kenarında uzun bir süre dinlenip geri döndük. Yukarıda verilen paragrafta hangi cümlede eylem gerçekleşme nedeni ile birlikte verilmektedir ?

#5 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?

#6
I.Evsizlere çok yardımcı oldu onlara kol kanat gerdi.
II.Başımdaki ağrı nihayet geçti.
III.Yolun sonuna doğru çok temiz bir ırmak varmış.
IV.Görevli, kimlikleri teker teker kontrol etti.
Yukarıda verilen cümlelerin hangilerinde deyim kullanılmıştır ?

#7 ” Derin düşüncelere dalmak çok zevklidir özellikle geleceğin hakkında hayaller kuruyorsan. ” Aşağıda verilen kelimelerden hangisi yukarıda verilen cümlede geçen herhangi bir kelimenin zıddıdır ?

#8 “Toplamak” sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “bir araya getirmek” anlamında kullanılmıştır ?

#9
I.Toplum içinde sakız çiğnemen pek hoş değil.
II.Gözü yaşlı adam yalnız başına köşede oturuyordu.
III.Bacağın farkında olmadan çarpınca cam kırıldı.
IV.Tekin, çikolata almak için kantinde sıraya girdi
Yukarıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir ?

#10 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde amaç – sonuç ilişkisi bulunmaktadır ?

#11 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde amaç – sonuç ilişkisi bulunmaktadır ?

#12 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde nesnel anlatım söz konusudur ?

#13 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde öznel anlatım söz konusudur ?

#14
I.Eşyaların gölge boyları akşama doğru uzamaktadır.
II.Hikaye deyince akla Sait Faik Abasıyanık gelir.
III.Yazın ülkemizin Güney kısımları çok sıcak olur.
IV.Araçlardan yılda iki kez vergi alınmaktadır.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi öznellik ve nesnellik açısından farklılık gözlemlenmektedir ?

#15 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde parantezde verilen bilgi dikkate alındığında yanlış bir durum söz konusudur ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test