Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – Cümle Bilgisi – Test 1

5. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Cümle Bilgisi konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır ?

#2 Aşağıdaki cümlede hangisi bir duyguyu belirtmektedir ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmiş bir durum söz konusudur ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur ?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” abartma ” vardır ?

#7
I.Büyük bir kalabalık
II.İnsanların çoğunun yüzleri asık, dokunsan patlayacaklar.
III.Yakınımdaki birine soruyorum
IV.Niçin toplandınız ?
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde ” yorum ” söz konusudur ?

#8 ” Uygarlaşmanın en ……… göstergelerinden biri de geçmişi ……….. ve yarına bırakmaktır. ” cümlesinde noktalı yerlere hangi seçenekteki sözcüklerin getirilmesi uygundur ?

#9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” uyarı ” söz konusudur ?

#10 Hangi cümlenin eyleminde ” kendi kendine olma ” anlamı vardır ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, beklenmeyen bir olaydan söz edilmektedir ?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” yakınma ” söz konusudur ?

#13 ” Küçük kardeşi bu yıl da sınıf birincisi olmuştu. ” cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

#14 ” Bu kitap çok güzel ama …….. ” cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede bozulma olur ?

#15 ” Aaa ! Yağmur yağıyor. ” ” Öff… Yetişir artık ! ” ” Hey gidi günler… ” Yukarıda verilen cümlelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test