Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – 2.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

5. sınıf Türkçe dersinin 2.Dönem – 1.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Bir dolap çevirdiğinin farkındaydık.
II.Bu şehrin güzelliği bizi çarptı.
III.Tatlı sözleriyle gönlümüzü fethetti.
IV.Bugün şelaleyi görmeye gideceğiz.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır ?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır ?

#6
1.artıran
2.başarının
3.süslerdir
4.güçlükler
5.değerini
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır ?

#7
I.Bugün Rize’ ye gideceğim.
II.Çocuğu okula ben götürdüm.
III.Ali sahilde koşuyor.
IV.Ahmet sokaklarda geziyor.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerden hangisi biten bir eylemi ifade eder ?

#8 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

#9 ” Bizim evde yedi boğaz var. ” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?

#11 Ne de zormuş başa çıkmak ( ) Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir ?

#12 ” Güzel ” sözcüğü aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle birlikte kullanılırsa bir ismi nitelemez ?

#13 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?

#14 Aşağıdaki kelimelerin hangisinin eş seslisi yoktur?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test