Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Türkçe – 1.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

5. sınıf Türkçe dersinin 1.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” İleri ” sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır ?

#2
I.Yaş kesen baş keser.
II.Açık yaraya tuz ekilmez.
III.Dostun attığı taş baş yarmaz.
IV.Dost kara günde belli olur.
Yukarıdaki atasözlerindeki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır ?

#5
I.Ve
II.İyi şeyler
III.Bir şeydir
IV.Umut
V.Asla ölmez
VI.İyi
Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulmak istediğimizde sıralama nasıl olacaktır ?

#6 Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır ?

#7 Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılardır.
Yukarıda açıklaması verilen metnin türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır ?

#9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatı kullanılmıştır ?

#11 ” Üzüm üzüme baka baka kararır. ” atasözüne anlamca en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük vardır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlam vardır ?

#14 Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne ne denir ?

#15 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test