Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Üretim Dağıtım ve Tüketim – Test 3

5. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Üretim Dağıtım ve Tüketim konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Ülkemizde yağışların fazla olması nedeniyle gür ormanlar görülen bir bölgemiz olan Karadeniz’de aşağıdakilerden hangisi görülmemektedir ?

#2
1. Tütün üretimi – Adıyaman
2. Çay Fabrikaları – Zonguldak
3. Kereste Fabrikası – Karabük
4. Fındık Üretimi – Trabzon
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir ?

#3 İç Anadolu bölgesinde geniş ovalar ve düzlüklere rastlamak oldukça mümkündür. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ova ve düzlüklerin sonuçlarındandır ?

#4
1. Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanmaktadır.
2. Akdeniz bölgesinde seracılık oldukça yaygın ve gelişmiştir.
3. Karadeniz bölgesinde tahıl tarımı yapılabilmektedir.
4. İç Anadolu bölgesinde sanayi faaliyetleri olarak en gelişmiş bölgedir.
Yukarıda bölgeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış ifade içermektedir ?

#5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir ?

#6 Onur : Benim yaşadığım bölgede yağışlar fazladır ve çay, fındık üretimi kıyılarda fazlasıyla görülmektedir. Tekin : Bizim bölgemizde tarım çok az oranda görülmektedir fakat sanayi bakımından oldukça gelişmiştir. Yukarıda verilen ifadeler göz önünde bulunduğunda Onur ve Tekin’in bulunduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisidir ?

#7
1. Gaziantep sanayi bakımından Güneydoğu bölgesinde en gelişmiş ilidir.
2. Ege ve Akdeniz bölgesinde turizm faaliyetleri oldukça gelişmiştir.
3. Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
4. Ege bölgesinde insanların tamamı turizm faaliyetleri ile uğraşmaktadır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir ?

#8 Ülkemizin üç tarafının deniz ile çevrili, uzun sahilleri ve eşsiz doğa güzellikleri ile ön planda olan bir ülke olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin önünü açmıştır ?

#9
1. Ülkemizde turizm açısından en çok ziyaret edilen yer Antalya’dır.
2. Sanayisi gelişmiş bir bölgede nüfus genellikle köylerde görülmektedir.
3. Güney ve Doğu Anadolu ‘da küçük ve büyük baş hayvancılık yaygın olarak görülmektedir.
4. Yerli malı kullanmaya özen göstermek ülkemizin gelişmesine katkı vermek adına önemli bir tutumdur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur ?

#10 Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ve Ege bölgesinde turizmin gelişmesinin nedenleri arasında yer almamaktadır ?

#11 Öğretmen’ Kemal’e yaşadığı bölge hakkında bilgi vermesini istemiştir. Kemal ;
. Yaz aylarında fazla sayıda turist şehrimizi ziyaret eder.
. Turistlerin fazla olması hem şehrin gelişmesini sağlar hemde esnaf yabancı dil konusunda kendini geliştirmiştir.
. Bu gibi ekonomik faaliyetler şehrin turizm açısından gelişmesini hızlandırmıştır.
. Turizm çevre kirliliğine azda olsa yol açmaktadır.
Yukarıda verdiği bilgilerden yola çıkarak Kemal’in aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaşamaktadır ?

#12
1. Halkın ihtiyacına cevap verecek derecede ürün yetiştirmek.
2. Halkın daha kolay şekilde ulaşabileceği yerleri arttırmak.
3. Ürünleri yetiştirenlerin daha iyi kalkına bilmesi için fiyatları sürekli arttırmak.
4. Çok fazla ürün yetiştirerek ürünlerin ucuz fiyatta satılmasını sağlamak.
Yukarıda yer alan bilgilere göre üretim, dağıtım ve tüketim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#13 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#14 Bilinçli bir tüketici hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz ?

#15 Bölgede halkın çoğunluğunun geçimini sağladığı ekonomik faaliyetler bölge hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Tarımın yaygın olarak görüldüğü bölge için ;
1. Nüfusun çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır.
2. Bölgede sanayi faaliyetleri tarıma göre şekil almaktadır.
3. Kırsal kesimde kalabalık ailelere rastlamak mümkündür.
4. Şehirlerde çevre sorunları oldukça fazladır.
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak hangilerine ulaşılabilir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test