Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Üretim Dağıtım ve Tüketim – Test 1

5. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Üretim Dağıtım ve Tüketim konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Uygun iklim ve verimli topraklara sahip, sulama olanakları olan yerlerde yapılan ekonomik faaliyetlere ne denir ?

#2 Hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesine ne ad verilir ?

#3 Ülke içinde üretilen bir malın ülke ekonomisine katkı için ülke dışına satılmasına ne ad verilir?

#4 Aşağıdaki ürünlerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yetişmez?

#5 Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütününe ne ad verilir ?

#6 Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

#7 Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez?

#8 Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi Bursa’ da gelişmemiştir?

#9 Küçükbaş hayvan olan tiftik keçisi hangi ilimizin sembolüdür?

#10 Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır?

#11 1. Adana – Pamuk 2. Afyon – Haşhaş 3. Ankara – Çay 4. Antalya – Turunçgil Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#12 Seracılık daha çok hangi bölgemizde yapılır?

#13 Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?

#14 Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?

#15 Bir ülkenin dış ülkelerden ürün satın almasına ne ad verilir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test