Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – İnsanlar Yerler ve Çevreler – Test 3

5. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin İnsanlar Yerler ve Çevreler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ilerlerken ani yağışlar çiftçileri zarara uğratmıştır. Buna göre verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

Soru #2: Aşağıda verilen haritalardan hangisinde bölgelerin yükseltileri ve denizlerin derinliği hakkında bilgiler edinebiliriz ?

Soru #3: Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde koyu mavi renk kullanılmıştır ?

Soru #4: Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfus yoğunluğu diğer bölgelere göre daha fazladır. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde sanayi daha gelişmiştir ?

Soru #5: Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında yer almamaktadır ?

Soru #6: İklim şartları insanların hayatlarını etkileyen önemli doğa olaylarında biridir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin iklim şartları ile ilgisi bulunmamaktadır ?

Soru #7: İnsanlar yerleşim bölgesi seçerken göz önünde bulundurdukları durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

Soru #8: İklim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Soru #9: Öğretmeni Mehmet’e ödev olarak Türkiye’yi fiziki haritada göstermesini istemiştir. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesinde Mehmet’in kullanacağı renkler arasında en fazla yer tutan aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #10: Erciyes Dağı 3917 metre yükseltisi ile ülkemizin en yüksek dağları arasında yerini almaktadır. Erciyes dağı fiziki haritada gösterilmek istense aşağıdaki renklerin hangisiyle gösterilir ?

Soru #11: Fiziki haritalarda kullanılan renkler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Soru #12: Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça koyu kahverengi, denizlerde ise derinlik arttıkça koyu mavi arasında renk geçişleri görülmektedir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinde koyu kahverengi fazlasıyla kullanılmaktadır ?

Soru #13: Fiziki haritada gösterilmek istenilen Doğu Anadolu Bölgesi için bazı bilgiler verilmektedir.
1.Yükseltisi en fazla olan bölgemizdir.
2.Göllerin derinliği fazla değildir.
3.Yeşil tonlar fazla kullanılmıştır.
4.Genellikle koyu renkler kullanılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir ?

Soru #14: Fiziki haritalar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Soru #15: Karadeniz’de dağlar denize paralel uzanması sebebiyle kıyı ve iç bölgelerde farklılık gözlenmektedir. Buna göre ;
1.Kıyılarda yetişen tarım ürünü ile iç kesimlerdeki tarım ürünleri aynıdır.
2.Kıyı ile iç kesim arasında hava şartları farklıdır.
3.Fay hatları iç kesimlere doğru uzanamamaktadır.
4.Kıyı ile iç kesim arasında bitki örtüsü farklılıkları bulunmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlış bir ifade içermektedir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test